A'dan Z'ye bilgilendirme broşürü

Burada, 1'den 42'ye kadar numaralandırılmış ve sıralanmış tüm bilgilendirme broşürlerini bulabilirsiniz.

1 – Evde hasta bakımı

Hemşirelik tedavisine ihtiyaç duyan herkesin bunu yatılı bir tesiste – örneğin bir klinikte – alması gerekmez. Birçok durumda bu tür bir tedavi ayakta bakım hizmetleri tarafından ev ortamında da sağlanabilir. Evde bakım hizmetinin yasal dayanağı Alman Sosyal Güvenlik Kanunu (SGB)...

Okumaya devam et
2 – Bakıma muhtaçlığın kriterleri

İnsanların becerileri ve bağımsızlıkları bedensel, ruhsal veya psikolojik bir hastalık nedeniyle kısıtlanmışsa, bu insanlar bakıma muhtaç olarak kabul edilir. Yardım ihtiyacının altı aydan uzun süreceği öngörülüyorsa, bu insanlar bakım sigortasının hizmetleri ile desteklenebilirler. Nasıl başvuru yapılır? Danışmanla nasıl görüşülür? Başvuru...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 2 (148 KB)
3 – Demans ile savaşmak Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 3 (208 KB)
4 – Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar, bakım sağlayan akrabaları veya başka bakım sağlayan yakınları desteklemek ve yükünü hafifletmek amacını taşır. Aynı şekilde destek ihtiyacı olan kişiler günlük yaşamlarında daha bağımsız ve kendi kararlarını verir şekilde hareket edebilirler. Bu destekler gönüllü yardımcılar,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 4 (228 KB)
5 – Bakım Hizmeti Seçimi

Çok sayıda bakım hizmeti kuruluşu evde bakım kapsamında vücut temizliği, ev işlerinde yardım ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Buna ek olarak, örneğin bakıma muhtaç gençler veya yoğun bakım ya da palyatif bakım ihtiyacı olan hastalar için bakım hizmeti sunan özel programlara...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 5 (240 KB)
6 – Hanede yardım

Bazı insanların alışveriş, yemek pişirme veya ev temizlemede yardıma ihtiyaçları olur. Sağlık sigortaları başvuru üzerine ağır hastalıklarda özellikle hastane yatışından sonra ev işleri yardımcısının masraflarını karşılar. (Bkz. Bilgi broşürü No. 1 Evde hasta bakımı). Bakım sigortasından parasal destek alan kişiler,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 6 (267 KB)
7 – Sağlık Sigortasının Ödemelerine Yönelik KatkıPayları

Kanun koyucu, sağlık sigortasının bazı ödemelerine karşı sigortalılardan katkı payları talep ediyor: Sağlık sigortası ödemesiKatkı payı tutarı İlaç malzemeleri, sargı malzemeleri, yardımcı araçlar, yol masrafları, sosyoterapi, ev işlerinde yardımFiyatın %10'u, en az 5 €, en fazla 10 €. Gerçek masraf...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 7 (269 KB)
8 – Önleyici bakım – kısa süreli bakım

Bakıcının olmaması halinde ev ortamında bakım (geçici bakım) Özel bakım personeli dinlenme tatili, hastalık veya başka bir nedenden dolayı bakım görevini yerine getiremiyorsa bakım sigortası fonu gerekli bir yedek bakıcının masraflarını bir takvim yılı içerisinde en fazla 42 gün ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 8 (130 KB)
9 – Günlük bakım

Bakıma muhtaç olan kişiler günün bir kısmında ev ortamının dışında bakım olanağına sahiptirler. Bu durumda bu süre zarfında kısmi kurum içi bakım olanağından faydalanılabilir. Günlük bakım hakkı için süre kısıtlaması yoktur. Günlük bakım aşağıdaki durumlarda söz konusudur: Bakım ihtiyacında kısa...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 9 (274 KB)
10 – Geriatri Gündüz Kliniği

Tam yatarak tedavinin ardından ya da hastanede yatmak yerine hastalar, günlük geriatri kliniğinde tedavi edilebilirler. Gündüz kliniği, ileri yaşlı insanlara yönelik ayakta ve yatarak sunulan sağlık bakımları arasındaki önemli bir bağlantıdır. Ev ortamında bakım imkânı mevcut olduğunda yararlı bir seçenek...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 10 (259 KB)
11 – Tam yatışlı bakım

Evde bakım veya kısmi kurum içi bakım yeterli gelmediğinde, bir bakımevine taşınmak gerekli olabilir. Tam yatışlı bakım esas olarak bakım sigortası yasası kapsamında bakıma muhtaç ve yatışlı bakım gerektiren bakım derecesine tanımlanmış olan kişiler tarafından kullanılır. Bakım ve refakat konusunda...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 11 (121 KB)
12 – Bakımevi Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi, bakımevlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasına yönelik bir dizi önemli kriter içermektedir. Olabildiğince çok sayıda bakımevini yerinde görün. Lütfen şu hususları dikkate alın: Bu kriterlerin tümünü yerine getiren bir bakımevi yoktur! Buna rağmen bakımevlerindeki hizmetleri bu kontrol listesi yardımıyla...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 12 (354 KB)
13 – Yaşlılıkta Yaşam

“Yaşlılıkta yaşam– konusu birbirinden farklı yaşam şekilleri ve türleri içerir. En önemli hizmetler arasında yer alanlar şunlardır: Yaşlılar evi Yerleşim hizmeti ya da refakatli yerleşim Ortaklaşa yaşam Ayakta bakım yapılan toplu konutlar Bakımevi Bu yaşam tipleri, hem bakım yoğunluğu açısından...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 13 (383 KB)
14 – Yaşlı İnsanlar için Refakatli Yerleşim / Yerleşim Hizmeti

Yaşlı insanların çoğu kendi ev ortamlarında bağımsız bir yaşam sürmeyi diler, ancak bununla bağlantılı olarak ihtiyaç durumlarında hızlı ve basit bir şekilde yardıma ulaşma güvencesini de ister. “Refakatli yerleşim– ya da “yerleşim hizmeti– bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. “Refakatli yerleşim–...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 14 (163 KB)
15 – Yaşlı İnsanlar için Refakatli Yerleşim / Yerleşim Hizmeti Kontrol Listesi

Hizmet konutları (bkz. Bilgilendirme Broşürü No.14 Yerleşim Hizmeti), hem donanımları hem de hizmet seçenekleri ile fiyatları bakımından farklılık gösterir. Oldukça yeni olan bu hizmet herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, öncesinde destek ve bakım tarafından sunulan mevcut hizmetler hakkında ayrıntılı...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 15 (170 KB)
16 – Konutun Uyumlu Hale Getirilmesi

Konutu uyumlu hale getirme önlemleri arasında yardımcı araçların yanı sıra Kapı eşiklerinin kaldırılması, banyo ve mutfağın engelli dostu hale getirilmesi ya da balkonyükseltmesi gibi inşaat önlemleri de yer alır. Küçük değişiklikler bile, kendi evlerinde hayatı kolaylaştırabilir, kaza tehlikelerini engelleyebilir ya...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 16 (280 KB)
17 – Kullanılacak Yardımcı BakımAraçları

Tüketim için öngörülmüş yardımcı bakım araçları, bakım sağlayan kişinin genel hijyeni ve korunması için kullanılır ve bakımı kolaylaştırır. Malzeme yapısı veya hijyenik nedenlerden dolayı bunlar genelde sadece bir defa kullanılabilir. Kullanılacak yardımcı araçlar nelerdir?   Tek kullanımlık eldiven  El ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 17 (258 KB)
18 – Yardımcı Araçlar ve Yardımcı Bakım Araçları

Yardımcı araçlar, bedensel kısıtlamaları dengeleyen eşyalardır. Yardımcı araçlar ile yardımcı bakım araçları birbirinden farklıdır. Yardımcı araçlar sağlık sigortası tarafından hastanın tedavisini desteklemek, şikayetleri azaltmak veya bir engeli dengelemek veya ortadan kaldırmak için tümüyle veya kısmen karşılanır. Yardımcı bakım araçları ise...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 18 (123 KB)
19 – Ev Tipi Acil Çağrı Sistemi

Düşme ya da kaza sonucunda eve yardım çağıramamaktan korkuyorsanız evinize bağlanabilen bir ev tipi acil çağrı sistemi iyi bir çözüm olabilir. Ne tür ev tipi acil çağrı sistemleri bulunmaktadır Acil çağrı sistemleri zaten mevcut olan bir TAE kutusuna (telefon hattı...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 19 (391 KB)
20 – Mobilizasyon Yardımı

İleri yaşlarda, hastalık ya da engellilik durumunda yaInız başına evden dışarı çıkmak kişilere zor gelir. Yalnız yaşayanlar bu durumda kendilerini, dünyadan izole olmuş ve tek başlarına hissedebilirler. Bu durumda mobilizasyonu sürdürmeye, dış dünya ile bağlantıyı devam ettirebilmeye ve zihinsel teşvikleri...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 20 (241 KB)
21 – Berlin Özel Taşıma Hizmeti

Bedensel olarak toplu taşıma araçlarını ya da „normal“ taksileri kullanabilecek durumda olmayan veya yaşadıkları yer / gidecekleri yer engelsiz olmayan engelli insanlar için, Berlin–™de özel taşıma servisi (SFD) mevcuttur. Taşıma servisi sadece eğlence amaçlı seferler için kullanıma sunulmaktadır. Kimler özel...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 21 (314 KB)
22 – Ağır Engelli Kimliği

Ağır engelli kimliği, başvuru sonucunda temin edilebilir. Kimlik sadece bakım dairesi tarafından düzenlenebilir. Başvuru formu bakım dairesinden, vatandaşlık dairelerinden, engelliler için danışmanlık merkezlerinden ya da bakım destek noktalarından temin edilebilir. Formu doldururken buralardan yardım alabilirsiniz. Hâlihazırda bir ağır engelli kimliği...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 22 (230 KB)
23 – Rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyonun amacı, tekrar günlük yaşamın üstesinden gelebilmek ya da mevcut durumu korumaktır. Rehabilitasyon hizmetleri, bir engeli veya bakıma muhtaçlığı önlemek için bedensel işlev bozukluklarını gidermek, azaltmak veya önlemek için tasarlanmıştır. Bu anlamda çeşitli tedavi seçenekleri performansı tekrar geri kazanmak...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 23 (233 KB)
24 – Sağlık vekaletnamesi – Bakım kararı – Hasta kararı

Kaza, inme, ameliyat veya başka olaylar beklenmedik şekilde herkesin başına gelebilir ve bağımsız hareket edilemeyecek ve mantıklı karar verilemeyecek durumların oluşmasına neden olabilir. Böyle durumlarda akrabalar da sadece vekaletname ile karar verebilir ve hareket edebilirler. Yani her zaman yazılı bir...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 24 (113 KB)
25 – Yasal Bakım

İleri yaştaki insanlar, psikolojik rahatsızlık (yaşa da bağlı) ya da zihinsel, ruhsal veya bedensel engellilik nedeniyle geçici bir süre ya da sürekli olarak özel meselelerle uğraşacak durumda olamayabilirler. Yasal bir bakım, vesayet mahkemesi (sulh mahkemesinin bir bölümü) tarafından ilgili kişinin...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 25 (212 KB)
26 – İleri Yaşta ve Maluliyet Durumunda Temel Güvence

T Temel gelir desteği, Sosyal Güvenlik Kanunu (sosyal güvenlik kanun kitabı, SBG) XII kapsamında, yaşlı veya sürekli ve tam engelli olan ve gerekli geçim giderlerini gelir ve mal varlığından karşılayamayan kişiler için bir yardımdır. Uygunluk şartları Şu şartları karşılayan tüm...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 26 (282 KB)
27 – Yaşlılıkta Hafıza Bozukluklarına yönelik Danışmanlık ve Yardım

İleri yaştaki insanlar, giderek daha sık hafıza ve oryantasyon bozuklukları yaşarlar. Bu bozuklukların çok farklı nedenleri olabilir. Bir kişi hafıza ve oryantasyon problemlerinden dolayı günlük hayatla mücadele edemiyorsa, artan konsantrasyon problemleri varsa ya da yeni durumlar karşısında zorluklar yaşıyorsa bu...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 27 (141 KB)
28 – Eyalet Bakım Parası Yasası

 

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 28 (164 KB)
29a – Demanslı Hastalar için Yaşam Ortamı Kontrol Listesi

Kontrol listesi, konutların demans hastası olan insanların ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu hale getirilebileceğini gösterir. Yaşam ortamı / Konut, demans hastası kişinin şahsi becerilerine göre, mekân şartları da dikkate alınarak, uyumlu hale getirilmelidir. Değişiklikler hastalığın seyrine göre adım adım gerçekleştirilmelidir. Genel Güvenlik...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 29a (213 KB)
29 – Demans Hastalığı olan (veya olmayan) İnsanlar için Ortak Ev Paylaşımı

Ayakta hizmet verilen ortak paylaşımlı evler, bakıma muhtaç kişilerin bakımı, özellikle de demans hastası insanlar için bir alternatif teşkil eder. Ortak paylaşımlı evler, bakım evleri veya yatılı kuruluşlar değildir. Sakinleri, daha çok kendine ait, ortak kullanılan bir dairede beraber yaşamaktadırlar....

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 29 (304 KB)
30 – Demans Hastaları için Ortak Ev Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi size, demans hastalığı olan bir insan için ortak ev (WG) seçimi konusunda yardımcı olur. Sizin için önemli olan noktaların belirtilmesine yarar. Sakin bir şekilde sizin neler getirebileceğinizi ve getirmek istediğinizi, diğer yakınlarınızın neler istediğini ve sizden neler...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 30 (333 KB)
31 – Değerlendirme kuralları – Bakım derecesi

Sayfanın sağ tarafında İndirmeler’in altında bulunabilir ve ziyaret için bir yardım görevi görmelidir.

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 31 (660 KB)
32 – Bakıcıların sosyal güvencesi

Bakım sigortası yasası (§ 44 SGB XI) sayesinde bakıcıların sosyal güvencesiyle ilgili olanaklar sağlanmıştır: Emeklilik sigortası Birçok insan, bakıma ihtiyaç duyan bir akrabasının evde bakımı nedeniyle, kendiişlerini kısıtlı bir şekilde yapabilmekte veya artık hiç yapamamaktadır. Bu insanlar, emeklilik sigortasına tabi...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 32 (302 KB)
33 – Bakım ve mesleğin birlikte yürütülebilmesine ilişkin kanun

Yakın akrabalar belirli bir süre boyunca bakıma muhtaç olan kişiyle ilgilenmek istediklerinde işten izin alma imkanına sahiptirler. Bakım ve mesleğin birlikte daha iyiyürütülebilmesine ilişkin kanun uyarınca işveren tarafından izin verilmesi konusunda yasal bir hak söz konusudur. Bu hak, çalışanların bakıma...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 33 (217 KB)
34 – Bakıma muhtaç ebeveynlere karşı çocukların bakım ödeme zorunluluğu (bakıma destek)

Bakım maliyeti, bakıma muhtaç olan bir kişinin gelirini aşarsa, Sosyal Yardım Kurumu–™ndan bakım desteği olarak adlandırılan ödenek alınabilir. Sosyal Yardım Kurumu, bakım  masraflarına  katıldığı  veya  masrafları  tamamen  üstlendiği  takdirde,  bakıma muhtaç anne veya babanın çocukları bu masraflara katkıda bulunup bulunamayacağını...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 34 (212 KB)
35 – Ağır ve Ölümcül Hasta Bakımı

Ağır ve ölümcül hastaların, kendi hayatlarını mümkün olduğu kadar uzun süre bağımsız idame ettirmek ve kendi isteklerine göre şekillendirebilmek üzere desteğe ve refakate ihtiyaçları vardır. Palyatif bakımın hedefi, şikâyetleri azaltmak ve yaşam kalitesini mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirmektir....

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 35 (362 KB)
36 – Ayakta Tedavi ücretleri 2024 (Bakıma ilişkin Berlin hizmet kompleksleri – azami değerler)

Daha fazla bilgi için, sayfanın sağ tarafında İndirmeler’in altında bulunabilir ve ziyaret sırasında bir yardım görevi görmelidir.

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 36 (163 KB)
37 – Bölge Müdürlüğü Bakım Yardımı

Sağlık durumları nedeniyle bakıma muhtaç olan ancak bakım için gerekli maddi imkanları olmayanlar (bakım sigortasından yararlanma hakkı bulunmadığından veya bakım sigortasından sağlanan yardımlar ödenmediği için) yeterli) SGB XII’ye göre bölge ofisi tarafından “bakım için yardım” alma hakkına sahip olanlar. Bu,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 37 (157 KB)
38 – WBVG’nin Uygulama Alanı

İkamet ve refakat sözleşmesi kanunu (WBVG), kuruluşlar ve yasal olarak izin verilen yaş alt sınırını geçmiş kişiler arasında bakım veya refakat hizmetlerine yönelik oda kiralama,  hizmetlerin  bedelinin  ödenmesi  ve  sunulması  konularını  kapsayan sözleşmeleri düzenler. Birçok insan yaşları itibariyle, bakıma muhtaç...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 38 (116 KB)
39 – Çocuk larda ve ge nçl erde bak ım gereksinimi

Doğuştan mevcut bir hastalık, engel, geçirilen bir kaza veya farklı sebeplerden dolayı çocuklar da yardıma muhtaç durumda kalabilir. Bu durumlarda aileler oldukça büyük sorunlarla karşı karşıya gelmektedir: Çocuklarda bakım derecesi hangi koşullara göre belirlenir? Çocuklar kreşte veya okulda ne tür...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 39 (237 KB)
40 – Seyahatler -Bakım ve yardıma

 Muh taç  ki şiler ve akr abaları i çin ara ve di nlen m e Seyahat etmek eğlencelidir ve yaşam sevincini arttırır, çoğu zaman da tatil süresinin sonrasında da etkilidir. Hareketliliği kısıtlanmış insanlar, demans teşhisi konulanlar veya bakıma muhtaç çocukları...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 40 (351 KB)
41 – Evde 24 Saat Bakım ve Refakat

Bakıma muhtaç kişilerin çoğu, kendi evinde 24 saat süreyle bakım istemekte ve / veya bu bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu, genellikle evde yaşayan diğer aile bireylerinin zihinsel ve fiziksel gücünü aşmaktadır. Aşağıda, kişinin kendi evi içerisinde tam gün süreyle refakat...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 41 (299 KB)
42 – Ruhsal bozukluklara sahip insanlar için bakım fırsatları

“Ruhsal veya psikolojik bir bozukluk, düşünme, beynin hissetme ve harekete geçme alanlarını etkileyen ve deneyim veya davranışlarda normale göre ciddi bir sapmadır.” Dünya Sağlık Örgütü bu rahatsızlıkları böyle tanımlıyor. Ruhsal veya fiziksel sorunlardan muzdarip olan birçok insan mevcut. Bu durum...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 42 (77 KB)
44 – Günlük Hayattaki Teknoloji

Bazen “yaşa uygun veya günlük yardım sistemleri” olarak da adlandırılan Ortam Destekli Yaşam (AAL), engelli insanlar için kendi ev ortamınızdaki yaşamı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış ürün ve kavramları ifade eder. Dijital yardım sistemlerini kullanabilmek için temel gereksinim bir DSL bağlantısı ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 44 (258 KB)