1 – Evde hasta bakımı

Bilgilendirme broşürü no. 1

Hasta bakım tedavisine ihtiyaç duyan bir kimsenin bu tedaviyi zorunlu olarak bir sağlık kurumunda – örneğin bir klinikte – yatarak almasına ihtiyaç yoktur. Çoğu durumda bu tür bir tedavi ev ortamında gezici bakım hizmetleri tarafından sağlanabilir. Evde hasta bakımının yasal esasları Sosyal Güvenlik Yasası (SGB) V’de düzenlenmiştir. Aynı şekilde herhangi bir bakım kademesine veya 1.1.2017 tarihi itibariyle herhangi bir bakım derecesine tanımlanmamış kişiler de yasal sağlık sigortasının bir hizmeti olarak Hastane Bakım Hizmetlerinin Yapılandırılması Kanunu kapsamında (ilk etapta dört hafta için) geçiş bakımı hakkına sahiptirler.

Yani, sigortalılar ağır bir hastalık nedeniyle veya bir hastalığın akut kötüleşmesi durumunda, özellikle

 • hastanede yattıktan sonra,
 • ayakta bir cerrahi müdahaleden sonra veya
 • hastanede ayakta tedavi edildikten sonra,

gerekli olan

 1. tedavi bakımı ile
 2. temel bakım ve
 3. ev ihtiyaçlarının karşılanması hizmetlerini alırlar.

1. Tedavi bakımı

Sertifikalı yaşlı bakım veya hasta bakım personeli tarafından tedaviyi yürüten hekim ile iş birliği halinde sürdürülen bakım tedbirleri bu kapsamda yer alır, ör.

 • bandajların değiştirilmesi
 • yaraların tedavi edilmesi
 • iğne yapılması
 • enstrümanların temizlenmesi ve hastanın tedavi sonrası bakımları.

Tedavi bakımının sağlanması için ön şart olarak hekimin talimatı gereklidir.

2. Temel bakım

Bunlar örneğin

 • giyinme ve yıkanmada yardım ve mahrem hijyeninde yardım
 • yatırma ve pozisyon verilmesi
 • öğünlerin hazırlanması / yemek yedirme
 • ayağa kalkma ve yürümede yardım
 • yatak yaralarına karşı tedbir (dekübitus profilaksisi).

Temel bakımının sağlanması için ön şart olarak hekimin talimatı gereklidir.

3. Ev ihtiyaçlarının karşılanması

Hayatın idame ettirilmesi ve ev idaresinin sürdürülmesine yönelik yardımlar bu kapsamda yer alır, ör.

 • evin temizlenmesi
 • ısıtma malzemelerinin tedariki, evin ısıtılması
 • çamaşır ve giysilerin temizlenmesi ve bakımı
 • öğünlerin hazırlanması.

Evde hasta bakımı hizmetlerinin sağlık sigortası tarafından karşılanması için burada da ön şart olarak hekimin talimatı gereklidir.

Evde hasta bakımı hizmetlerinin karşılanması hizmetleri için sağlık sigortası tarafından talimat başına 10 € tutarında ek ödeme talep edilir. Ayrıca uygulanacak olan bu tedbirin – bir takvim yılı içerisinde en fazla 28 gün – maliyetinin %10’u bizzat sigortalı tarafından karşılanır. Reçete ücretinden muaf olan sigortalılardan bu katılım payı alınmaz.

Evde hasta bakımı, ayni yardım olarak sağlanır. Yani, bunun için kullanılan bakım hizmeti kuruluşu faturayı doğrudan sağlık sigortasına gönderir. Evde hasta bakımı sadece bunun için sağlık sigortası ile aralarında gerekli bakım sözleşmesi olan bakım hizmetleri tarafından sağlanabilir.

DİKKAT:

Bir bakım hizmeti kuruluşundan evde hasta bakımı için hizmet almaya başlamadan önce yönetmelik uyarınca ilgili hizmetler için masrafların karşılanacağına dair sağlık sigortasından onay alınmış olmalıdır.

Evde hasta bakımı hizmetlerinin sağladığı hizmetler ile ev ortamında yeterli bakımın sağlanması imkansız ise yasal sağlık sigortasının hizmeti olarak sigortalı uygun bir kurumda kısa süreli bakımdan faydalanabilir. Sağlık sigortası kısa süreli bakımın masraflarını 1.612 € toplam tutara kadar karşılar (bir takvim yılında 56 gün ile sınırlıdır).

Hastalar zaten bakım sigortası kapsamında hizmet alıyorlarsa kısa süreli bakımdan bu kapsamda faydalanılmalıdır. (bunun için bkz. ayrıca bilgi broşürü no. 8)