zum Seiteninhalt springen

Berlin’de bakıma muhtaçlık – Pflegestützpunkt’lar yardım ediyor

Bakıma muhtaçlık çoğu zaman beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Böyle bir durumda bakıma muhtaç kişiler ve yakınları çoğu zaman bakım konusunda ön bilgileri olmadan hızlı hareket etmek zorundadır.

Berlin’de bakım ile ilgili tüm sorularda bilgilendiriyor ve danışmanlık yapıyoruz. İstek üzerine, örneğin sizinle birlikte ortak bir yardım planı oluşturarak uygulamalı destek de veriyoruz. İhtiyaç halinde gerekli destek tekliflerini sağlıyor ve koordine ediyor, finansmanı netleştiriyor ve başvuruda yardımcı oluyoruz. Desteğimiz bağımsız, tüketici odaklı ve ücretsizdir. Berlin’in tüm bölgelerinde.

Oryantasyon sunuyoruz

Bakıma muhtaçlık çok farklı insanları etkiler: Çoğu zaman akla yaşlı kişiler gelir, oysa çocuklar ve gençler de bu duruma düşebilir. Hem bakıma muhtaç kişilere ve yakınlarına hem de aynı şekilde profesyonel ve gönüllü yardımcılara danışmanlık yapıyoruz. Ayrıca erken bir aşamada bakım konusuyla ilgilenen kişileri de destekliyoruz. Pflegestützpunkt’lar, sağlık ve sosyal hizmetler aracılığıyla bir kılavuz görevini üstlenir ve çeşitli destek seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunur: Hangi ikamet şekilleri bakıma muhtaç kişinin özel durumuna uygundur ve hangi araç ve gereçler faydalı olabilir? Bakım finansmanı, vekalet ve vasiyetler hakkında bilgi sahibiyiz ve ayrıca demans hastalarına yönelik özel imkanlar ve bakımı üstlenen hasta yakınlarının yükünü hafifletmek konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

Sizin için devreye giriyoruz

Berlin Pflegestützpunkt’ları bağımsız ve tüketici odaklı bir şekilde hareket eder. Size kapsamlı bilgi sağlar ve taleplerinizin kabul edilmesi konusunda sizi destekleriz. Örneğin, gereksiz yere bakım evlerine taşınmaları önlemek için etkilenen kişilerin olabildiğince kendi evlerinde kalmasına yardımcı oluyoruz. Size telefonla veya kişisel olarak Pflegestützpunkt’ta danışmanlık sağlıyoruz. İhtiyaç halinde evinize de geliyoruz.

Sizin için güçlü bir ağ

Berlin Pflegestützpunkt’larının destekçileri, Berlin hasta ve bakım sigortaları ve Berlin eyaletidir. Avantajlarınız: Bağımsız ve ücretsiz yardım ediyoruz. Berlin’in tüm bölgelerinde danışmanlık yapıyor, koordine ediyor, ağ kuruyoruz ve sizin de çok yakınınızdayız. Çalışmamızın temeli, Eyalet Çerçeve Sözleşmesi’nin Pflegestützpunkt çalışmaları ve finansmanlarına yönelik Madde 7c Paragraf 6 SGB XI’e dayanmaktadır. Bu sözleşme 2009 yılında bakım ve sağlık sigortaları eyalet birlikleri ile Berlin eyaleti arasında yapılmıştır.

Pilot