Evde bakim

Birçok insan bakıma ihtiyaç duysa dahi olabildiğince tanıdık çevresinde kalmak ister. Neyse ki bakım ve günlük hayatın düzenlenmesi ve de araç ve gereçlerin kullanımına yönelik sunulan birçok imkan mevcuttur.

Kimler bakıma muhtaçtır?

Bakım sigortası, altı aydan uzun bir süredir, örneğin bir hastalık veya engel nedeniyle günlük hayatını tek başına devam ettiremeyen insanları destekler. Bunun için bakım sigortasına başvurulmalıdır. O da sağlık sigortasının tıbbi hizmetlerini (MDK) inceleme yapmakla görevlendirir: MDK, bir ev ziyareti sırasında tespit edilen kriterlere istinaden bakıma muhtaçlığın derecesini belirler.

Elien Dumon
© Elien Dumon

Bakımı hasta yakınları mı yoksa bir bakım hizmeti mi sağlıyor? 

Bakıma muhtaçlık tespit edildiyse, bakım evde yakınlar, arkadaşlar veya ayakta tedavi hizmeti tarafından devralınır. Rahatça seçim yapın, bunun için güven önemlidir. Gündüz bakımı, gece bakımı veya 24 saat bakım konularında da sizi memnuniyetle bilgilendiriyoruz. Ayrıca, bakımı yapan hasta yakınlarının veya arkadaşların geçici olarak müsait olmamaları durumunda geçici bakım veya kısa süreli bakım olanakları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Peki, eğer bir bakım derecesi söz konusu değilse? Bakım ile ilgili seçenekler konusunda yine de size danışmanlık yapıyoruz.

Hangi araç ve gereçler mevcuttur?

Evde bakım için hayatı kolaylaştıran birçok araç ve gereç mevcuttur: İdrar tutamamaya karşı araç ve gereçler, yürüme destekleri veya tekerlekli sandalyeler ve acil çağrı sistemleri, bakım yatakları veya duş koltukları gibi bakım araçlarını bize sorun.

1 – Evde hasta bakımı

Hemşirelik tedavisine ihtiyaç duyan herkesin bunu yatılı bir tesiste – örneğin bir klinikte – alması gerekmez. Birçok durumda bu tür bir tedavi ayakta bakım hizmetleri tarafından ev ortamında da sağlanabilir. Evde bakım hizmetinin yasal dayanağı Alman Sosyal Güvenlik Kanunu (SGB)...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 1 (127 KB)
2 – Bakıma muhtaçlığın kriterleri

İnsanların becerileri ve bağımsızlıkları bedensel, ruhsal veya psikolojik bir hastalık nedeniyle kısıtlanmışsa, bu insanlar bakıma muhtaç olarak kabul edilir. Yardım ihtiyacının altı aydan uzun süreceği öngörülüyorsa, bu insanlar bakım sigortasının hizmetleri ile desteklenebilirler. Nasıl başvuru yapılır? Danışmanla nasıl görüşülür? Başvuru...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 2 (148 KB)
5 – Bakım Hizmeti Seçimi

Çok sayıda bakım hizmeti kuruluşu evde bakım kapsamında vücut temizliği, ev işlerinde yardım ve bakım hizmetleri sunmaktadır. Buna ek olarak, örneğin bakıma muhtaç gençler veya yoğun bakım ya da palyatif bakım ihtiyacı olan hastalar için bakım hizmeti sunan özel programlara...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 5 (240 KB)
6 – Hanede yardım

Bazı insanların alışveriş, yemek pişirme veya ev temizlemede yardıma ihtiyaçları olur. Sağlık sigortaları başvuru üzerine ağır hastalıklarda özellikle hastane yatışından sonra ev işleri yardımcısının masraflarını karşılar. (Bkz. Bilgi broşürü No. 1 Evde hasta bakımı). Bakım sigortasından parasal destek alan kişiler,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 6 (267 KB)
8 – Önleyici bakım – kısa süreli bakım

Bakıcının olmaması halinde ev ortamında bakım (geçici bakım) Özel bakım personeli dinlenme tatili, hastalık veya başka bir nedenden dolayı bakım görevini yerine getiremiyorsa bakım sigortası fonu gerekli bir yedek bakıcının masraflarını bir takvim yılı içerisinde en fazla 42 gün ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 8 (130 KB)
9 – Günlük bakım

Bakıma muhtaç olan kişiler günün bir kısmında ev ortamının dışında bakım olanağına sahiptirler. Bu durumda bu süre zarfında kısmi kurum içi bakım olanağından faydalanılabilir. Günlük bakım hakkı için süre kısıtlaması yoktur. Günlük bakım aşağıdaki durumlarda söz konusudur: Bakım ihtiyacında kısa...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 9 (274 KB)
17 – Kullanılacak Yardımcı BakımAraçları

Tüketim için öngörülmüş yardımcı bakım araçları, bakım sağlayan kişinin genel hijyeni ve korunması için kullanılır ve bakımı kolaylaştırır. Malzeme yapısı veya hijyenik nedenlerden dolayı bunlar genelde sadece bir defa kullanılabilir. Kullanılacak yardımcı araçlar nelerdir?   Tek kullanımlık eldiven  El ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 17 (258 KB)
18 – Yardımcı Araçlar ve Yardımcı Bakım Araçları

Yardımcı araçlar, bedensel kısıtlamaları dengeleyen eşyalardır. Yardımcı araçlar ile yardımcı bakım araçları birbirinden farklıdır. Yardımcı araçlar sağlık sigortası tarafından hastanın tedavisini desteklemek, şikayetleri azaltmak veya bir engeli dengelemek veya ortadan kaldırmak için tümüyle veya kısmen karşılanır. Yardımcı bakım araçları ise...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 18 (123 KB)
31 – Değerlendirme kuralları – Bakım derecesi

Sayfanın sağ tarafında İndirmeler’in altında bulunabilir ve ziyaret için bir yardım görevi görmelidir.

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 31 (660 KB)
32 – Bakıcıların sosyal güvencesi

Bakım sigortası yasası (§ 44 SGB XI) sayesinde bakıcıların sosyal güvencesiyle ilgili olanaklar sağlanmıştır: Emeklilik sigortası Birçok insan, bakıma ihtiyaç duyan bir akrabasının evde bakımı nedeniyle, kendiişlerini kısıtlı bir şekilde yapabilmekte veya artık hiç yapamamaktadır. Bu insanlar, emeklilik sigortasına tabi...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 32 (302 KB)
33 – Bakım ve mesleğin birlikte yürütülebilmesine ilişkin kanun

Yakın akrabalar belirli bir süre boyunca bakıma muhtaç olan kişiyle ilgilenmek istediklerinde işten izin alma imkanına sahiptirler. Bakım ve mesleğin birlikte daha iyiyürütülebilmesine ilişkin kanun uyarınca işveren tarafından izin verilmesi konusunda yasal bir hak söz konusudur. Bu hak, çalışanların bakıma...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 33 (217 KB)
34 – Bakıma muhtaç ebeveynlere karşı çocukların bakım ödeme zorunluluğu (bakıma destek)

Bakım maliyeti, bakıma muhtaç olan bir kişinin gelirini aşarsa, Sosyal Yardım Kurumu–™ndan bakım desteği olarak adlandırılan ödenek alınabilir. Sosyal Yardım Kurumu, bakım  masraflarına  katıldığı  veya  masrafları  tamamen  üstlendiği  takdirde,  bakıma muhtaç anne veya babanın çocukları bu masraflara katkıda bulunup bulunamayacağını...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 34 (212 KB)
37 – Bölge Müdürlüğü Bakım Yardımı

Sağlık durumları nedeniyle bakıma muhtaç olan ancak bakım için gerekli maddi imkanları olmayanlar (bakım sigortasından yararlanma hakkı bulunmadığından veya bakım sigortasından sağlanan yardımlar ödenmediği için) yeterli) SGB XII’ye göre bölge ofisi tarafından “bakım için yardım” alma hakkına sahip olanlar. Bu,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 37 (157 KB)
40 – Seyahatler -Bakım ve yardıma

 Muh taç  ki şiler ve akr abaları i çin ara ve di nlen m e Seyahat etmek eğlencelidir ve yaşam sevincini arttırır, çoğu zaman da tatil süresinin sonrasında da etkilidir. Hareketliliği kısıtlanmış insanlar, demans teşhisi konulanlar veya bakıma muhtaç çocukları...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 40 (351 KB)
41 – Evde 24 Saat Bakım ve Refakat

Bakıma muhtaç kişilerin çoğu, kendi evinde 24 saat süreyle bakım istemekte ve / veya bu bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu, genellikle evde yaşayan diğer aile bireylerinin zihinsel ve fiziksel gücünü aşmaktadır. Aşağıda, kişinin kendi evi içerisinde tam gün süreyle refakat...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 41 (299 KB)