9 – Günlük bakım

Bilgilendirme broşürü no. 9

Bakıma muhtaç olan kişiler günün bir kısmında ev ortamının dışında bakım olanağına sahiptirler. Bu durumda bu süre zarfında kısmi kurum içi bakım olanağından faydalanılabilir. Günlük bakım hakkı için süre kısıtlaması yoktur.

Günlük bakım aşağıdaki durumlarda söz konusudur:

  • Bakım ihtiyacında kısa süreli bir kötüleşme meydana geldiğinde.
  • Bakım sağlayan kişinin yükünün azaltılması gerektiğinde.
  • Bakım sağlayan kişiler (yarı zamanlı) bir işe girmek istediklerinde.
  • Bakıma ihtiyaç duyan kişi her gün birkaç saat gözetim altında olması gerektiğinde.

Günlük bakım kurumlarında yaşlı insanların bakımı, beslenmesi ve ilgilenilmesi sağlanır, diğer zamanlarda kendi evlerinde yaşarlar. Günlük bakımda, bakıma ihtiyaç duyan kişinin taşınabilir olduğu ve yatalak olmadığı, sabah, akşam, gece ve hafta sonunda kendi evinde bakımının güvence altında olduğu şart koşulmaktadır.
Her bir günlük bakım kurumunun bir araç servisi vardır ve bakıma ihtiyaç duyan kişileri sabahları evden alır ve öğleden sonra yeniden eve bırakır. Hizmet sağlayıcısının bu taşıma işlemleri hizmetin bir parçasıdır.

Günlük bakım hizmetlerinde ör. aşağıdaki hususlar bulunur:

  • Uzman personel tarafından refakat ve bakım;
  • Başka bakıma ihtiyaç duyan kişilerle sosyal iletişim;
  • Bakıma ihtiyaç duyanların münferit imkanlarına uyarlanmış aktiviteler ve programlar;
  • Birlikte yenen yemekler;
  • Şahsi bakım personelinin yükünün hafifletilmesi.

Günlük bakım için kısmi kurum içi bakım için kurum ve faydalanmanın sıklığı belirtilerek yetkili bakım kasasına başvuruda bulunulur. Bakım kasası, bakım ve sosyal destek masraflarını karşılar ancak otel ve yatırım maliyetlerini karşılamaz. Bundan dolayı bir katılım payı ortaya çıkar ve bu da bakım ve yük hafifletme hizmetleri (bkz. Bilgi broşürü 4) vasıtasıyla kullanılabilir. Bakım kasası doğrudan kısmi yatışlı kurumla hesaplaşır.

Bakım sigortası, bakım parası veya bakım ayni yardımlarına ilave olarak aşağıdaki tutarları aylık olarak kullanıma sunar:

 

Bakım derecesiAyni yardım
1-
2689 €
31,298 €
41,612 €
51,995 €