10 – Geriatri Gündüz Kliniği

Bilgilendirme broşürü no. 10

Tam yatarak tedavinin ardından ya da hastanede yatmak yerine hastalar, günlük geriatri kliniğinde tedavi edilebilirler.

Gündüz kliniği, ileri yaşlı insanlara yönelik ayakta ve yatarak sunulan sağlık bakımları arasındaki önemli bir bağlantıdır. Ev ortamında bakım imkânı mevcut olduğunda yararlı bir seçenek haline gelir ancak akabinde sürdürülmüş olan rehabilitasyon önlemlerinin devam ettirilmesi ya da elde edilmiş olan başarıların sağlamlaştırılması gerekmektedir.

Gündüz kliniğine kabul şartları, hastanın nakledilebilir olması ve akşamları, geceleri ve hafta sonları yeterli bakımı görmesidir.

Geriatri gündüz kliniklerinin hizmetleri olarak şunlar sıralanabilir:

 • Tıbbi tanı
 • Bakım
 • Fizyoterapi
 • Ergoterapi
 • Konuşma terapisi
 • Nöropsikolojik terapi
 • Psikolojik danışmanlık
 • Sosyal hizmetler
 • Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık ve eğitim

Yukarıda belirtilen terapilerin çoğu gerekli olduğunda, gündüz kliniğine alınması yararlı olacaktır. Direkt hastane tedavisinin ardından ya da tedavi eden doktorun onayı ile gerçekleştirilir.

Tedavi alanları şunlardır:

 • Aterosklerotik hastalıklar ve sonuçları, örneğin felç, koroner kalp hastalığı, periferik dolaşım bozukluğu, ampütasyon işleminden sonra protez bakımı
 • Kemik ve eklem hastalıkları ve sonuçları (örneğin osteoartrit, osteoporoz, kırıklar, artroplasti)
 • Genel dâhiliye ve nöroloji hastalıkları; örneğin, şeker hastalığı, MS, Parkinson hastalığı ve tümörler

Gündüz kliniklerinin hedefleri arasında şunlar bulunuyor

 • Bağımsızlığının ve kendi kendine bakım yeteneğinin tekrardan oluşturulması ve/veya iyileştirilmesi
 • Dolaylı hasarlardan kaçınma
 • Sürekli bakıma muhtaç olma durumunun azaltılması ya da engellenmesi
 • Yatarak tedavinin engellenmesi ya da kısaltılması
 • Kendi kendine yardım desteği

Gündüz klinik tedavilerinin masrafları genellikle sağlık sigortaları tarafından karşılanır. Bakım parası ya da ayni yardımlar (bakım hizmetleri tarafından sunulan bakım) gibi bakım sigortası hizmetleri bundan muaf tutularak aynı anda talep edilebilir.