10 – Geriatri Gündüz Kliniği

Bilgilendirme broşürü no. 10

Tam yatarak tedavinin ardından ya da hastanede yatmak yerine hastalar, günlük geriatri kliniğinde tedavi edilebilirler.

Gündüz kliniği, ileri yaşlı insanlara yönelik ayakta ve yatarak sunulan sağlık bakımları arasındaki önemli bir bağlantıdır. Ev ortamında bakım imkânı mevcut olduğunda yararlı bir seçenek haline gelir ancak akabinde sürdürülmüş olan rehabilitasyon önlemlerinin devam ettirilmesi ya da elde edilmiş olan başarıların sağlamlaştırılması gerekmektedir.