20 – Mobilizasyon Yardımı

Bilgilendirme broşürü no. 20

İleri yaşlarda, hastalık ya da engellilik durumunda yaInız başına evden dışarı çıkmak kişilere zor gelir. Yalnız yaşayanlar bu durumda kendilerini, dünyadan izole olmuş ve tek başlarına hissedebilirler. Bu durumda mobilizasyonu sürdürmeye, dış dünya ile bağlantıyı devam ettirebilmeye ve zihinsel teşvikleri fark etmeye yardımcı olabilecek çeşitli destekleme imkânları vardır.

Berlin Mobilizasyon Yardım Hizmetleri

Senato tarafından teşvik edilen Berlin mobilizasyon yardım hizmetleri, yürüme ya da görme engelli, kronik rahatsızlıkları olanlara ya da tekerlekli sandalyeli olan yaşlılara eşlikeder. Çalışanlar, merdiven ya da diğer engellerin aşılmasında yardım sağlarlar. Verileneğitimlerle mobilizasyon yardımcıları görevleri konusunda hazır hale getirilir ve bu kişiler,yaşlı ve engelli insanların özel problemli durumları karşında duyarlıdırlar. Mobilizasyonyardım hizmetleri her semtte bulunur. Genelde motorize değildir.

 •   Düzenli refakat için 80,00 Euro yıllık katkı payı ödenmesi gerekir.
 •   Temel sigorta hizmetlerinden yararlanan kişiler ve sosyal kart sahipleri için bu ücret40,00 Euro–™ya düşer.
 •   Altı aylık ödeme şekli mümkündür (yıllık katkı payının yarısı).
 •   Ara sıra kullanım tercihinde, her münferit refakat için 5,00 Euro ödenir.
 •   Berlin özel taşıma hizmeti kullanıcıları, özel taşıma hizmeti harcına ilaveten 60,00Euro yıllık katkı payı ödemesi yapar. Sosyal yardımlaşma kurumundan kişiselharçlık olarak nakit tutar alan bakımevi sakinleri, her türlü ödemeden muaftırlar.
 •  Bir refakatin haftalık süresi genellikle 1,5 saattir.

İnternette mobilizasyon yardım hizmetinin web sayfasını da ziyaret etmeyi unutmayın http://www.berliner-mobilitaetshilfedienste.de.

Otobüs & Tren Refakat Hizmeti

Engelli insanlara yönelik bir diğer ücretsiz hizmeti Berlin-Brandenburg trafik birliğisunuyor. “Otobüs & Tren refakat hizmeti, mobilizasyonları çok sınırlanmış olanlara ya da otobüsleri ve trenleri tek başlarına zorlukla kullanabilen yaşlı insanlara ya da araç değiştirirken yardıma ihtiyacı olanlara refakat ediyor. Bu servis Berlin şehri dâhilinde kullanılabilir. Refakat hizmeti, Pazartesi – Pazar günleri arasında saat 07.00 ila 22.00saatlerinde uygulanmaktadır.

Bu hizmetten yararlanabilmenin şartı, kullanıcıların kendi yollarını kat edebiliyor olmalılar ve toplu taşıma araçlarına yönelik geçerli biniş kartlarının olmasıdır. Refakat servisi için, Pazartesiden Cuma–™ya 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 030 –“ 34649940 nolu telefondan rezervasyon yaptırılabilir veya www.vbb.de/de/article/fahrplan/barrierefrei-reisen/bus-und- bahn-begleitservice/1800.html adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

Bu hizmet genellikle zaman açısından sınırlı olduğundan, her zaman temin edilebilirolmadığı konusuna dikkat çekmek isteriz. Proje süreleri ile ilgili bilgi almak için yukarıdaki telefon numarasını arayabilirsiniz.

Ziyaret ve Refakat Hizmetleri

Bazı semtlerde, çalışanları gönüllü olarak ya da iş ve işçi bulma kurumu tarafından teşvikedilen ilave ziyaret hizmetleri ya da projeler yürütülmektedir. Bu projeler insanlarınbedensel ve zihinsel mobilizasyonunu desteklerler. Yürüme ya da görme engelli, kronikrahatsızlıkları olanlara ya da tekerlekli sandalyeli olan insanlara eşlik ederler. Bazıprojeler, çalışanların ilgili kişileri evlerinde ziyaret ederek onlara arkadaşlık etmelerine olanak sağlar. Bu ziyaretler ve refakat hizmetler karşılığında kısmen düşük bir ücret talepedilir. Problem yaratan durumsa, bu projelerin kısmen az bir teşvik sürelerinin olması veherhangi bir süreklilik garanti edememesidir. Bununla ilgili güncel bilgileri bakım noktalarından edinebilirsiniz.

Sağlık Sigortasının Görevlendirdiği Taşıma Hizmeti

Sağlık sigortası ile hesaplaşabilen taşıma hizmetleri arasında, hasta nakil ve taksişirketleri yer alır. Tıbbi gereklilik ve taşıma aracının türü, tedavi eden doktor tarafındanbelgelenmelidir. Sağlık sigortaları tüm hasta taşıma servisi ve nakil masraflarını karşılar.

 •   Yatarak ya da kısmi yatarak tedavi durumunda (örneğin hastanede ya da birrehabilitasyon merkezinde)
 •   Ayakta operasyonlar durumunda
 •   Yatarak tedavi öncesi ve sonrası için, şayet tam ya da kısmi yatılı tesislerde gerekliolan tedavi kısaltılabilir ya da engellenebilirse
 •   Ağır engelli kimliğinde “aG–, “Bl– ya da “H– işaretinin bulunması durumunda,
 •   Doktor bir mobilite kısıtlaması tespit ederse bakım derecesi 3–™te
 •  Bakım derecesi 4 ya da 5 durumunda
 •   Ayakta diyaliz, onkolojik ışın ya da kemoterapi durumunda
 •   İstisnai durumlarda ayakta tedavi için

Lütfen dikkat: Sağlık sigortasının masrafları karşılayacağı, genellikle servis hizmetinialmadan önce sunulmuş olmalıdır. Acil durumlar için geçerli değildir. Sefer masraflarınınek ödemesi %10–™dur. Her bir sefer için en az 5,00 Euro en fazla 10,00 Euro ödenmeli,ancak hiçbir zaman seferin gerçek tutarından fazla olmamalıdır. Berlin Özel TaşımaHizmeti ile ilgili bilgileri Bilgi broşürü 21–™de bulabilirsiniz.