22 – Ağır Engelli Kimliği

Bilgilendirme broşürü no. 22

Ağır engelli kimliği, başvuru sonucunda temin edilebilir. Kimlik sadece bakım dairesi tarafından düzenlenebilir. Başvuru formu bakım dairesinden, vatandaşlık dairelerinden, engelliler için danışmanlık merkezlerinden ya da bakım destek noktalarından temin edilebilir. Formu doldururken buralardan yardım alabilirsiniz. Hâlihazırda bir ağır engelli kimliği var, ancak engellilik durumu kötüleşmiş ya da yeni bir tanesi eklenmiş ise, dosya numarası belirtilerek (bkz. ağır engelli kimliği ön yüzü) kimliğin yeniden tanımlanması için başvuru yapılması gerekmektedir. İlk başvuru sırasında kullanılan form doldurulacaktır.

Genellikle başvuru sonrasında, bakım dairesinin görevlendirmiş olduğu bilirkişi tarafından tıbbi muayene yapılmaz. Birçok durumda başvuru sahibinin, doktorların, hastanelerin ya da sağlık sigortalarının sundukları evraklar doğrultusunda karar verilebilir. Engelliliğin derecesi, bakım dairesinin tıbbi hizmet bölümü tarafından belirlenir. Kimlik üzerinde,  dezavantajlar için tazminat olarak imtiyazlardan faydalanma hakkı veren, farklı işaretler belirtilebilir. Ağır engelli kimliği Almanya içinde geçerlidir.

En önemli işaretlerin açıklaması ve dezavantaj dengelemesi

G Anlamı: Yürüme engeli. Trafikte hareket yeteneği büyük oranda kısıtlanmıştır. Dezavantaj dengelemesi: Toplu taşıma araçları, yıllık 80 €, altı aylık 40 € karşılığında bir kupon satın alındıktan sonra başka bir ek masraf olmaksızın kullanılabilir. Araç sahipleri, kupon yerine araç vergisinde indirim yapılmasını talep edebilirler.

aG Anlamı: Sıradışı yürüme engeli. Dezavantaj dengelemesi: G işaretinde olduğu gibi toplu taşıma araçları için kupon. İlgili semtteki trafik tescil ve denetleme dairesine yapılacak başvuru sonucunda, engelli park yerlerinin kullanımı için park izni düzenlettirilebilir. Evin yakınlarında bir engelli parkının rezerve edilmesi talep edilebilir. Araç sahipleri, araç vergisinden muaf olmayı talep edebilirler.

G ve aG işaretlerinde, temel sigorta hizmetlerinin ya da sosyal yardım (SGB XII) kullanılması halinde, ek gereksinim durumu kabul edilebilir.

B Anlamı: Toplu taşıma araçlarının kullanımında refakat (Begleitung). Dezavantaj dengelemesi: Kimlik sahibi kendi yolculuk biletlerini ödemek zorunda dahi olsa, refakat eden kişi için toplu taşıma araçlarında herhangi bir ücret alınmaz.

Bl Anlamı: Körlük (Blindheit) veya yüksek derecede görme engeli. Dezavantaj dengelemesi: Araç vergisi muafiyeti ve park kolaylığı. Kimlik sahiplerine toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için ücretsiz bir kupon verilir. Ayrıca eyalet bakım parası yasasına göre de yasal haklar söz konusudur.

Gl Anlamı: İşitme engeli (Gehörlosigkeit). Çift taraflı işitme engeli olan insanlar ve işitme sorunu işitme engelli olma sınırında olan ve ayrıca konuşma bozukluğu olan insanlar işitme engellidir. Dezavantaj dengelemesi: Toplu taşıma araçlarını kullanmak için bir kupon (80/40 Euro) satın almak mümkündür. Eyalet bakım parası yasasına göre yasal haklar söz konusudur.

TBl: Anlamı: Kör ve sağır. İşitme fonksiyonundaki bir bozuklık nedeniyle en az 70 derecesinde işitme engelli olan ve görme yeteneğindeki bir arıza nedeniyle 100 derecesinde görme engelli olan insanlar kör ve sağır olarak kabul edilir. Radyo ve televizyon vergisinden muafiyet söz konusudur.

H Anlamı: Aciz ifadesi, sahip olduğu engel yüzünden sadece günlük yaşam süreci içindeki alışılagelmiş ve düzenli olarak tekrarlanan aktiviteler için değil, çok büyük ölçüde sürekli dışarıdan yardıma ihtiyaç duyan insanlar için kullanılır. Dezavantaj dengelemesi: Kimlik sahibine toplu taşıma araçlarını kullanabilmesi için ücretsiz kupon verilir ve bu kişi, araç vergisinden muaf tutulur.

RF Anlamı Radyo ve televizyon vergisi indirimi (Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung) Engellilik durumlarından dolayı, halka açık organizasyonlara katılamayan ve ilgili ek işaretle tanımlanan insanlar içindir.

https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/index_ger.html

T Anlamı: Özel taşıma hizmetine katılım hakkı (Teilnahmeberechtigung für den Sonderfahrdienst) Dezavantaj dengelemesi: Berlin eyaleti dâhilinde engelli insanlar, özel taşıma hizmetine katılma hakkı talep edebilirler (ayrıca bkz. Bilgilendirme Broşürü No. 21).

Posta adresi: (Posta yoluyla gönderi yapılırken dosya işaretini belirtmeyi unutmayın!) Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Berlin Sağlık ve Sosyal İşler Eyalet Dairesi), Posta kutusu 31 09 29, 10639 Berlin E-posta: infoservice@lageso.berlin.de, Web sitesi: www.lageso.berlin.de

Kundencenter im Versorgungsamt (Bakım dairesi müşteri merkezi)

Sächsische Straße 28, 10707 Berlin (Bina bariyersizdir!)

Ağır engelli işleri hizmet telefonu: 030 – 115, Faks: 90 28 – 50 80

Görüşme saatleri: Pazartesi ve Salı 09.00 – 15.00 saatleri arası; Perşembe 9.00 – 18.00 saatleri arası, Cuma 09.00 – 13.00 saatleri arası

01.01.2015 tarihinden itibaren ağır engelli kimliği sadece kimlik kartı olarak düzenlenir. Geçiş düzenlemesi: 31.12.2014 tarihine kadar düzenlenmiş olan kimlikler, geçerlilik süreleri bitene kadar kullanılabilecektir (şayet kullanımdan kaldırılmazlarsa). Ancak kimlik kartı ile değiştirilebilirler.