35 – Ağır ve Ölümcül Hasta Bakımı

Bilgilendirme broşürü no. 35

Ağır ve ölümcül hastaların, kendi hayatlarını mümkün olduğu kadar uzun süre bağımsız idame ettirmek ve kendi isteklerine göre şekillendirebilmek üzere desteğe ve refakate ihtiyaçları vardır.

Palyatif bakımın hedefi, şikâyetleri azaltmak ve yaşam kalitesini mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirmektir. Bunun için tıbbi, psiko-sosyal ve manevi destek ve refakat ile bakım –“ gönüllü gezici bakımevi hizmetlerinin desteği de dâhil olmak üzere katkı sağlanmaktadır.

Bazı iyileştirici tedaviler ya da tıbbi müdahalelerle ilgili somut istekler bir hasta beyanında yazılı olarak belgelenmelidir.  Daha fazla bilgi için bkz. Bilgilendirme Broşürü No. 24.

Hospiz Genel Merkez (ZAH), Herrmannstraße 256-258, 12049 Berlin,

Telefon 030 / 40 71 11 13 (www.hospiz-aktuell.de), ölüm ve cenaze işlemleri ile ilgili hasta beyanı konularında bilgilendirme sağlar ve ağır ve ölümcül hastalara ve onlara bakan yakınlarına yardım seçenekleri konusunda yardımcı olur.

 Gezi ci  Bakım

Aile hekimi ve daha önce bahsedilen bakım hizmeti, hastaya genelde son yaşam evresinde de bakar. İhtiyaca göre bir ağrı terapisti ya da bir palyatif hekimden yardım alınabilir.

Eğitimli gönüllü bakımevi yardımcıları ile sağlanan gezici bakımevi hizmetleri bakım ve tıbbi bakımı tamamlar, ağır ve ölümcül hastalara ve yakınlarına çok zaman ayırır ve ilgi gösterirler. Yas döneminde de desteklerini gösterirler. Daha fazla bilgi için Hospiz Genel Merkezi–™ne başvurun.

Bir kişide sınırlı yaşam süresiyle birlikte iyileşmesi mümkün olmayan ve çok ilerlemiş bir hastalığa ilişkin semptomlar ortaya çıkarsa, örneğin belirgin ağrı semptomları, ve bu kişi oldukça meşakkatli bir bakım gerektirirse, tedavi eden doktor tarafından “özel gezici palyatif bakım– tayin edilebilir. Bu hizmet bu alanda özel olarak eğitilmiş doktor ve bakım hizmetleri tarafından sağlanmaktadır. Gerektiğinde bakımevi hizmetleri, terapistler, din adamları ve psikologlar konuya dâhil edilebilir. Bu alanda özel eğitilmiş olan doktorlar

düzenli ev ziyaretleri yaparlar ve 24 saat ulaşılabilirliği garanti ederler. Kalifiye ağrı tedavisi ve semptom kontrolü sayesinde hastaya mümkün olduğu kadar uzun süre evinde kalma imkanı sağlanabilir.

Palyatif bakım hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi için Home Care Berlin e. V., Tel. 030 / 453

43 48 telefon numarasına ya da   www.homecareberlin.de adresine başvurun.

Yatar ak Bakım

Hastanede Palyatif Tıbbi Tedavi

Kaldırılması ağır hastalık ve terapiye bağlı semptomlar evde artık kontrol altında tutulamadığında, hastanelerdeki palyatif tıbbi tedaviler, genellikle palyatif bölümlerde, bir çözüm sunabilir. Hastanın durumu normalleştikten sonra tekrar evine gönderilir.

Yatarak bakımevi hizmetleri

Hasta, doktor raporuyla yatarak bakımevi hizmetlerini tercih edebilir. Alım şartı, hastalığı çok ilerlemiş, iyileşmesi beklenmeyen ve yaşam beklentisi bir iki hafta veya ay olan kişilere yöneliktir. Diğer alım şartı ise evde yapılan gezici bakımın hasta kişi için yeterli gelmemesi ve hastane tedavisinin gerekli olmadığı durumudur.

Bakımevindeki hizmeti aile hekimi ya da palyatif bakım konusunda uzman doktor gerçekleştirir. Gezici bakım ekibi, gönüllü görevli çalışanlarla birlikte palyatif bakımı, psiko- sosyal ve manevi bakımı sağlarlar.

Bakımevinde Bakım

Bakımevlerindeki bakım görevleri arasında ağır ve ölümcül hastaların bakımı ve refakati bulunmaktadır. Çeşitli bakımevleri palyatif bakım konusunda kalifiye olan elemanlar bulundurmaktadır. Bazı gezici bakımevi hizmetleri bir arada çalışıyor olup, bakımevi yardımcıları ölümcül hasta olan bakımevi sakinlerini ziyaret ederek istekleri doğrultusunda onlara refakat ederler. Bakımevi sakinleri için aile hekimi bakımının yanı sıra palyatif konusunda uzman doktorlardan da yardım alınabilir.