18 – Yardımcı Araçlar ve Yardımcı Bakım Araçları

Bilgilendirme broşürü no. 18

Yardımcı araçlar, bedensel kısıtlamaları dengeleyen eşyalardır. Yardımcı araçlar ile yardımcı bakım araçları birbirinden farklıdır.

Yardımcı araçlar sağlık sigortası tarafından hastanın tedavisini desteklemek, şikayetleri azaltmak veya bir engeli dengelemek veya ortadan kaldırmak için tümüyle veya kısmen karşılanır.

Yardımcı bakım araçları ise bakımı kolaylaştırmak, şikayetleri azaltmak ve daha bağımsız bir yaşam tarzını mümkün kılmak için kullanılır ve bakım sigorta fonu tarafından tümüyle veya kısmen karşılanır.

Yardımcı Araçlar

Yardımcı araçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Tıbbi yardımcı araçlar, ör. inhalasyon cihazları, oksijen konsantratörleri
 • Görme, işitme, konuşma gibi iletişim yardımcı araçları
 • Ortopedik yardımcı araçlar, ör. tekerlekli sandalye
 • İnkontinans yardımcı araçları, ör. yetişkin pedleri
 • Dekübitüs için yardımcı araçlar, ör. anti dekübitüs yatağı, koltuk minderi
 • Hareket için yardımcı araçlar, ör. rolatörler, transfer tahtaları, rampalar

Doğru yardımcı araç nasıl temin edilir?

Aile hekimi veya uzman hekim, yardımcı araç için reçete yazabilir.
2017 yılından itibaren sağlık sigortalarının tıbbi hizmet birimi (MDK) bakım ihtiyacına ilişkin raporunda bir yardımcı aracın kullanımı öneriyorsa hekim reçetesine gerek olmayacaktır. Yardımcı araçlar vücut yapısına, bireysel engellilik durumuna ve ortam şartlarına göre münferiden uyarlanır. Öncesinde kapsamlı bir danışmanlık önerilir.

Finansman

Sağlık sigortası reçeteyle yazılan yardımcı araçları esas olarak karşılar.
Bazı yardımcı araçlar için sağlık sigortalarının sabit tutarları ve olay paketleri belirlemişlerdir. Daha yüksek maliyetli yardımcı araçlar konusunda karar verildiğinde sabit tutarı aşan tutar şahsen karşılanmalıdır.

18 yaşın üstündeki sigortalıların yardımcı araçlar için maliyetin %10’unu katkı payı olarak ödemeleri gerekir, minimum 5,00 EUR ve maksimum 10,00 EUR ancak bu tutar yardımcı araç bedelini aşamaz.
Ortopedik ayakkabılar için ayrıca bir kullanım eşyası payı ödenmelidir.

 

Yardımcı Bakım Araçları

Yardımcı Bakım araçları şunları içerir:

 • Teknik destekler, ör. liftler, bakım yatağı, ev acil çağrı sistemi
 • Banyo destekleri, ör. duş oturağı, banyo lifti
 • Pozisyon destekleri ör. destek yastıkları
 • Mobilite destekleri, ör. dönme ve transfer destekleri, liftler
 • kullanılan yardımcı araçlar – bkz. Bilgilendirme Broşürü No. 17

Yardımcı bakım araçları nasıl temin edilir?

Yarımcı bakım araçları sadece evde bakım için söz konusudur ve aile hekimi veya uzman hekim tarafından reçete ile verilebilirler. Yardımcı bakım aracının karşılanması için gereklişart, bakım ihtiyacının bakım sigortası fonu tarafından kabul edilmiş olmasıdır. (bkz. Bilgilendirme broşürü No. 2) 2017 yılından itibaren MDK bilirkişisi bakım ihtiyacına ilişkin raporunda yardımcı araç veya bakım yardımcı aracı kullanımını önerebilir ve bu durumda hekim reçetesine gerek olmaz. Bir reçete yerine forma bağlı olmayan bir başvurunun da yeterli olup olmadığı bakım kasasına sorulmalıdır.

Finansman

Bir kişi bakıma muhtaç olarak sınıflandırılmış ise bakımı ve bağımsız hayatını idame ettirmesi için gerekli olan yardımcı bakım araçlarını sağlık sigortası temin eder.

18 yaşını doldurmuş olan bakıma muhtaç kişiler, teknik yardımcı bakım araçlarının genellikle %10–™luk kısmını, en fazla 25 Euro olarak kendileri ödemek durumundadırlar. Bu durum, yardımcı bakım araçları için de geçerlidir: Konu hakkında detaylı bilgi edinin. Sağlık ya da bakım sigortaları masrafları karşılamayacak olursa ya da bakım basamağı henüz belli değilse teknik yardımcı bakım araçları rehabilitasyon teknik firmalarından kiralanabilir.