Bakımı kim ödüyor?

Almanya'daki her insanın sağlık ve bakım sigortası olmalıdır. Fakat sağlık sigortasının hangi konulardan sorumlu olduğunu ve bakım sigortasının hangi hizmetleri karşıladığını nereden bilebilirim?

Sağlık sigortası ile bakım sigortasının görevleri farklıdır: Sağlık sigortası, sigortalının sağlığının korunmasını ve tekrar kazanılmasını sağlar. Bakım sigortasının görevi, bakıma muhtaç insanlara yardım sağlamaktır. İlgili kişiler ve yakınları için bunların sınırlarını kavramak çoğu zaman zordur: Berlin Pflegestützpunkt’larında size bu konuda memnuniyetle danışmanlık hizmeti sunarız.

Önemli olan süresidir

Bazı hizmetler birbiri ile kesişmektedir: Örneğin vücut bakımında ve beslenmede. Giderleri sağlık sigortasının mı yoksa bakım sigortasının mı karşıladığı, sizin veya yakınınızın hastalığa bağlı zorluklarla ne kadar bir süredir kendi başına baş edemediğine bağlıdır. Geçici bir bakıma muhtaçlıkta sağlık sigortası tıbbi olarak gerekli olan hizmetleri karşılar. Bakıma muhtaçlık altı aydan uzun sürdüğünde bakım sigortası sorumludur. Bilinmesi önemlidir: Aynı hizmetler iki kez alınamaz.

Tekerlekli sandalyedeki bir kadına ve bir erkeğe, Pflegestützpunkt personeli tarafından danışmanlık sağlanmaktadır.

Bakım derecesi veya doktor reçetesi

Bakım sigortasından para alabilmek için bir başvuru gereklidir. Siz veya yakınınızın bakım derecesi 2 veya daha yüksekse ve kabul edilen bir bakım hizmetini görevlendirirseniz, bakım sigortası ilgili azami tutara kadar hizmetleri karşılar. Buna ayni bakım hizmeti denir. Bakım bir yakın veya komşu tarafından yapılırsa, bunun yerine nakit ödeme alırsınız. Buna bakım parası denir. Sağlık sigortasından hizmet alabilmeniz için bir doktor reçetesine ihtiyacınız vardır.

Her araç ve gereç aynı değildir

Araç ve gereçlerde önemli olan sağlık sigortasının veya bakım sigortasının hangi tür giderleri karşıladığıdır.

1 – Evde hasta bakımı

Hemşirelik tedavisine ihtiyaç duyan herkesin bunu yatılı bir tesiste – örneğin bir klinikte – alması gerekmez. Birçok durumda bu tür bir tedavi ayakta bakım hizmetleri tarafından ev ortamında da sağlanabilir. Evde bakım hizmetinin yasal dayanağı Alman Sosyal Güvenlik Kanunu (SGB)...

Okumaya devam et
2 – Bakıma muhtaçlığın kriterleri

İnsanların becerileri ve bağımsızlıkları bedensel, ruhsal veya psikolojik bir hastalık nedeniyle kısıtlanmışsa, bu insanlar bakıma muhtaç olarak kabul edilir. Yardım ihtiyacının altı aydan uzun süreceği öngörülüyorsa, bu insanlar bakım sigortasının hizmetleri ile desteklenebilirler. Nasıl başvuru yapılır? Danışmanla nasıl görüşülür? Başvuru...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 2 (148 KB)
4 – Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar, bakım sağlayan akrabaları veya başka bakım sağlayan yakınları desteklemek ve yükünü hafifletmek amacını taşır. Aynı şekilde destek ihtiyacı olan kişiler günlük yaşamlarında daha bağımsız ve kendi kararlarını verir şekilde hareket edebilirler. Bu destekler gönüllü yardımcılar,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 4 (228 KB)
7 – Sağlık Sigortasının Ödemelerine Yönelik KatkıPayları

Kanun koyucu, sağlık sigortasının bazı ödemelerine karşı sigortalılardan katkı payları talep ediyor: Sağlık sigortası ödemesiKatkı payı tutarı İlaç malzemeleri, sargı malzemeleri, yardımcı araçlar, yol masrafları, sosyoterapi, ev işlerinde yardımFiyatın %10'u, en az 5 €, en fazla 10 €. Gerçek masraf...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 7 (269 KB)
8 – Önleyici bakım – kısa süreli bakım

Bakıcının olmaması halinde ev ortamında bakım (geçici bakım) Özel bakım personeli dinlenme tatili, hastalık veya başka bir nedenden dolayı bakım görevini yerine getiremiyorsa bakım sigortası fonu gerekli bir yedek bakıcının masraflarını bir takvim yılı içerisinde en fazla 42 gün ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 8 (130 KB)
9 – Günlük bakım

Bakıma muhtaç olan kişiler günün bir kısmında ev ortamının dışında bakım olanağına sahiptirler. Bu durumda bu süre zarfında kısmi kurum içi bakım olanağından faydalanılabilir. Günlük bakım hakkı için süre kısıtlaması yoktur. Günlük bakım aşağıdaki durumlarda söz konusudur: Bakım ihtiyacında kısa...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 9 (274 KB)
16 – Konutun Uyumlu Hale Getirilmesi

Konutu uyumlu hale getirme önlemleri arasında yardımcı araçların yanı sıra Kapı eşiklerinin kaldırılması, banyo ve mutfağın engelli dostu hale getirilmesi ya da balkonyükseltmesi gibi inşaat önlemleri de yer alır. Küçük değişiklikler bile, kendi evlerinde hayatı kolaylaştırabilir, kaza tehlikelerini engelleyebilir ya...

Okumaya devam et
17 – Kullanılacak Yardımcı BakımAraçları

Tüketim için öngörülmüş yardımcı bakım araçları, bakım sağlayan kişinin genel hijyeni ve korunması için kullanılır ve bakımı kolaylaştırır. Malzeme yapısı veya hijyenik nedenlerden dolayı bunlar genelde sadece bir defa kullanılabilir. Kullanılacak yardımcı araçlar nelerdir?   Tek kullanımlık eldiven  El ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 17 (258 KB)
18 – Yardımcı Araçlar ve Yardımcı Bakım Araçları

Yardımcı araçlar, bedensel kısıtlamaları dengeleyen eşyalardır. Yardımcı araçlar ile yardımcı bakım araçları birbirinden farklıdır. Yardımcı araçlar sağlık sigortası tarafından hastanın tedavisini desteklemek, şikayetleri azaltmak veya bir engeli dengelemek veya ortadan kaldırmak için tümüyle veya kısmen karşılanır. Yardımcı bakım araçları ise...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 18 (123 KB)
19 – Ev Tipi Acil Çağrı Sistemi

Düşme ya da kaza sonucunda eve yardım çağıramamaktan korkuyorsanız evinize bağlanabilen bir ev tipi acil çağrı sistemi iyi bir çözüm olabilir. Ne tür ev tipi acil çağrı sistemleri bulunmaktadır Acil çağrı sistemleri zaten mevcut olan bir TAE kutusuna (telefon hattı...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 19 (391 KB)
23 – Rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyonun amacı, tekrar günlük yaşamın üstesinden gelebilmek ya da mevcut durumu korumaktır. Rehabilitasyon hizmetleri, bir engeli veya bakıma muhtaçlığı önlemek için bedensel işlev bozukluklarını gidermek, azaltmak veya önlemek için tasarlanmıştır. Bu anlamda çeşitli tedavi seçenekleri performansı tekrar geri kazanmak...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 23 (233 KB)
31 – Değerlendirme kuralları – Bakım derecesi

Sayfanın sağ tarafında İndirmeler’in altında bulunabilir ve ziyaret için bir yardım görevi görmelidir.

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 31 (660 KB)
32 – Bakıcıların sosyal güvencesi

Bakım sigortası yasası (§ 44 SGB XI) sayesinde bakıcıların sosyal güvencesiyle ilgili olanaklar sağlanmıştır: Emeklilik sigortası Birçok insan, bakıma ihtiyaç duyan bir akrabasının evde bakımı nedeniyle, kendiişlerini kısıtlı bir şekilde yapabilmekte veya artık hiç yapamamaktadır. Bu insanlar, emeklilik sigortasına tabi...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 32 (302 KB)
33 – Bakım ve mesleğin birlikte yürütülebilmesine ilişkin kanun

Yakın akrabalar belirli bir süre boyunca bakıma muhtaç olan kişiyle ilgilenmek istediklerinde işten izin alma imkanına sahiptirler. Bakım ve mesleğin birlikte daha iyiyürütülebilmesine ilişkin kanun uyarınca işveren tarafından izin verilmesi konusunda yasal bir hak söz konusudur. Bu hak, çalışanların bakıma...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 33 (217 KB)
41 – Evde 24 Saat Bakım ve Refakat

Bakıma muhtaç kişilerin çoğu, kendi evinde 24 saat süreyle bakım istemekte ve / veya bu bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu, genellikle evde yaşayan diğer aile bireylerinin zihinsel ve fiziksel gücünü aşmaktadır. Aşağıda, kişinin kendi evi içerisinde tam gün süreyle refakat...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 41 (299 KB)