7 – Sağlık Sigortasının Ödemelerine Yönelik KatkıPayları

Bilgilendirme broşürü no. 7

Kanun koyucu, sağlık sigortasının bazı ödemelerine karşı sigortalılardan katkı payları talep ediyor:

Sağlık sigortası ödemesiKatkı payı tutarı
İlaç malzemeleri, sargı malzemeleri, yardımcı araçlar, yol masrafları, sosyoterapi, ev işlerinde yardımFiyatın %10'u, en az 5 €, en fazla 10 €.
Gerçek masraf tutarını aşmayacak.
İyileştirici tedaviler (örn. fizyoterapi, logopedi)Masrafların ve ev ziyaretleri masrafının
%10'u, her talimat için 10 € katkı payı
Ev ortamında hasta bakımıMasrafların %10’u, yıllık 28 gün ile sınırlıdır, katkı payı talimatı başına 10 €
İdrar tutma malzemeleriMasrafların %10'u, toplam aylık ihtiyaç için en fazla 10 €
Hastane tedavisiGün başına 10 €, yılda en fazla 28 gün
Yatarak önleyici ve rehabilitasyon önlemleri ve kürlerGün başına 10 €
Özel durum: Tedavi sonrası takip süreci, hastane tedavisi olarak sınıflandırılır.
Diş yedeğiKesinti, sabit ödenek ve bonusa göre değişiklik gösterebilir

18  yaşına  kadar  sigorta  kapsamında  bulunanlar  ödemeden  muaftır  (özel  durum:  yol masrafları)

Yükümlülük limitleri

Takvim yılı esas alındığında, 18 yaşını doldurmuş tüm sigortalı bireyler yıllık brüt gelirlerinin

%2’si, kronik rahatsızlığı bulunanlar ise %1’i tutarında bir katkı payı ödemekle yükümlüdür.

Bireysel yükümlülük sınırının belirlenmesinde, sigortalı kişilerin ve bu kişilerle aynı evde yaşayanların bir takvim yılı içerisindeki brüt gelirleri göz önünde bulundurulur.

Katkı payı ödemesinin yükümlülük sınırını aşması halinde, talep üzerine bir sonraki yıla yönelik ön ödeme almak veya halihazırda yapılmış ödemelerin tespitiyle bir sonraki yıla ait katkı payı ödemesinden muaf olmak mümkündür.

Takvim yılının sonunda başvuru sahibine geçici muafiyet belgesi verilir ve kişi bu kimliği ibraz ederek tüm ödemelerden muaf olur