42 – Ruhsal bozukluklara sahip insanlar için bakım fırsatları

Bilgilendirme broşürü no. 42

“Ruhsal veya psikolojik bir bozukluk, düşünme, beynin hissetme ve harekete geçme alanlarını etkileyen ve deneyim veya davranışlarda normale göre ciddi bir sapmadır.” Dünya Sağlık Örgütü bu rahatsızlıkları böyle tanımlıyor.

Ruhsal veya fiziksel sorunlardan muzdarip olan birçok insan mevcut. Bu durum kendileri, akrabaları ve hatta sosyal çevreleri için genelde kolay değildir. Böyle insanlarda evde bakım sorun haline gelebilir. Günlük faaliyetler dışarıdan yardım almadan artık gerçekleştirilemez.

Ruhsal bozukluklar ve bunu açıklama yolları ile ilgili örnekler

Depresyonlar, korku ve panik bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, manik depresif bozukluklar, psikozlar, şizofreni.

Ruhsal sorunlara sahip bir insan için normalde birine güvenmek kolay değildir. Doktora veya psikiyatriste gitmek ciddi bir bariyer oluşturur. Profesyonel birini bulmak akrabalar için bile zordur. Ancak birçok ruhsal bozukluk tedavi edilebilir ve hafifletilebilir. Bunun için normalde, en iyi şekilde bir nörolog / psikiyatrisit tarafından konması gereken bir tıbbi teşhis gerekir. Danışma ve bakım olanaklarına giden yolda ilerlemek bu şekilde mümkündür ve yardım sistemine ilk erişimi sağlar.

Sosyo psikiyatrik hizmet kurumu

Berlin–™in her semtinde bir sosyo  psikiyatrik  hizmet  kurumu  (SpD),  ruhsal açıdan  hasta, bağımlı ve demans hastası yetişkin insanlar ve bu insanların akrabaları için bir danışma merkezi mevcuttur. Tıbbi, psikolojik alanda ve sosyal çalışma alanında, akut kriz durumlarında  da  danışmanlık  ve  destek  hizmeti  verilir.  Ruhsal  sorunlara  sahip  olan, korkuları olan, alkol, uyuşturucu veya ilaçla ilgili sorunlar yaşayan veya akut bir kriz durumunda bulunan insanlar SpD–™lere başvurabilir. Yardım arayan insanların akrabaları, komşuları veya tanıdıklarına da danışmanlık hizmeti verilir. Görüşmelerde, ne gibi bakım olanaklarının söz konusu olduğu açıklığa kavuşturulabilir, örn. denetlenen barınma merkezlerine yerleştirme, gündüz bakım evlerini  ziyaret etme, yatarak tedavi, vb..

Berlin Kriz Hizmetleri

Berlin  Kriz  Hizmetleri,  kriz  durumlarında  akşam  ve  gece  saatlerinde  özellikle  anonim telefonla danışmanlık ve yardım hizmeti sunar (Saat 16.00 –“ 24.00). Yardım arayan kişiler bu saatlerde danışmanlarla telefon yoluyla iletişim kurabilir veya en yakın yeri arayabilir.

Denetlenen barınma merkezleri / denetlenen münferit ikamet

Ruhsal sorunları olan insanlar için denetlenen münferit ikamet alanları, denetlenen daireler ve tedavi hizmeti verilen ortak apartmanlar gibi barınma merkezleri mevcuttur. İhtiyaca bağlı olarak  münferit  durumlarda  bu  barınma  ve  bakım  olanaklarından  faydalanmayla  ilgili bölgesel yönlendirme kurulu karar verir.

Münferit durum yardım görevlileri, ruhsal rahatsızlıklara sahip insanlara evde hafta içinde birden fazla saat destek olabilir. Bir münferit durum yardım görevlisine izin verilmesi konusunda bölge ofisi/SpD karar verir. Münferit durum yardım görevlileri,  günlük işlerin yerine getirilmesinde destek olur, resmi dairelere, doktora giderken, alışveriş yaparken eşlik eder.

Ruhsal hastalıklara sahip insanlar için gündüz bakım evleri

Gündüz bakım evleri, gün içinde ilgili kişilerin kullanımına sunulur. Bu yerler ruhsal sorunları olan insanlara, kişisel hedeflerini planlama ve gerçekleştirme konusunda güvenilir bir günlük yapılandırma olanağı ve destek sunar.

Ruhsal hastalara sahip insanlar için iletişim ve danışma merkezi (KBS)

Özellikle yatarak uygulanan bir psikiyatrik tedavi sonrasında hastalar için birçok soru ortaya çıkar. Genelde yaşam koşulları henüz, hasta üzerinde ciddi rahatsızlık yaratan bir değişiklik süreci içindedir. Burada KBS; tüm önemli sorularınız için danışmanlık, destek ve yardım hizmeti sunar. KBS açık bir teklifte bulunur ve hastalara iletişim ve boş zaman olanakları sunar.

Ayakta psikiyatrik hasta bakımı

Psikiyatrik hasta bakımı, ağır ruhsal hastalıklara sahip hastalara evde bağımsız bir hayat sürdürme ve hastanede kalma durumlarını ortadan kaldırma konusunda yardımcı olmalıdır. Evde hasta bakımının özel şekli, sağlık sigorta tarafından üstlenilir. Aile doktoru ilk kararı verebilir, uzun süreli bir bakımı nörolog veya psikiyatrist öngörmelidir.

Psikiyatrik ayakta tedavi bölümü

Ayakta tedavi bölümü, ruhsal hastalıklarının türü, derecesi veya süresi nedeniyle, profesyonel bir şekilde gerçekleştirilen ve bir uzman sinir hastalıkları doktorunun sunabileceklerini aşan karmaşık bir tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için kurulmuştur. Ayakta tedavi bölümleri genelde özel görüşme saatleri sunar, örn. genel psikiyatrik ve gerontopsikiyatrik görüşme saatleri, hafıza görüşme saatleri, bağımlılık görüşme saatleri. Uzman doktorun sevki gerekir.

Sağlık kliniği

Sağlık kliniği, bütün günü kapsayan ve yoğun bir tedavi olanağı sunar. Kazanılan beceriler akşamları ve hafta sonunda evde denenebilir. Bu, ayakta sunulabildiğinden, yoğun bir tıbbi ve psikoterapik tedavi ihtiyacı duyan insanlar için olanaktır. Bir sağlık kliniğinde kalma masrafları sağlık sigortası tarafından üstlenilir. Uzman doktorun sevki gerekir.

Yatarak tedavi

Tedavi eden uzman doktorun bir kliniğe sevk etmesinden sonra hasta için, ayrıntılı bir inceleme sonrasında, ilgili klinik tabloya uyarlanmış olan çok sayıda tedavi olanağı mevcuttur.

İlaç kullanılmayan tedaviler

Burada, örneğin psikoterapi veya sosyoterapi gibi ilaç kullanılmayan tedavi şekilleri söz konusudur.

Diğer destek olanakları

Belirli bir bakım derecesindeki insanlar günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlardan faydalanabilir. (Bunun için bakın Bilgi broşürü 2, 4 ve 31)