39 – Çocuk larda ve ge nçl erde bak ım gereksinimi

Bilgilendirme broşürü no. 39

Doğuştan mevcut bir hastalık, engel, geçirilen bir kaza veya farklı sebeplerden dolayı çocuklar da yardıma muhtaç durumda kalabilir.

Bu durumlarda aileler oldukça büyük sorunlarla karşı karşıya gelmektedir: Çocuklarda bakım derecesi hangi koşullara göre belirlenir? Çocuklar kreşte veya okulda ne tür bir desteğe ihtiyaç duyuyor? Engelli çocuk ve gençler için en uygun yardımcı araçlar ve yapılandırma çalışmaları nelerdir? Berlin bakım destek noktaları, ailelere bu hususlarda zengin bir danışmanlık ve destek hizmeti sunuyor. Buna, diğerlerinin yanı sıra bakım derecesi, ev ortamının uyarlanması ve  yardımcı araçlar konularıyla ilgili bilgiler dahildir.

Danışmanlık sunulan bir diğer önemli nokta da bakımı yapan aile bireylerinin rahatlatılmasıdır. Bu, bakım sigortasının Önleyici bakım ve kısa süreli bakım ve  Bakım ve yük hafifletme hizmetleri, gibi hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Kardeşler için de özel olanaklar mevcuttur.

Hedef, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çocuklara ve gençlere özel bakım hizmeti sağlamaktır. Çocuklar ve gençler bu yardım ve bakım sistemi içerisine alınarak her gün yaşam ile girdikleri mücadelede daha bağımsız hareket etmeleri sağlanır.

Çocuklar giderek büyümektedir ve ihtiyaçları da yıllar içerisinde değişebilir. Bakım destek noktaları, uygun hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunar.

Sosyomedikal tamamlayıcı bakım

Çocuğun hastaneden taburcu edilmesinden sonraki 6. haftaya kadar çocuğa özel cihazlar yardımıyla evde refakat edilmesine, bakım ihtiyaçlarının analiz edilmesine, öngörülen hizmetlerin koordine edilmesine ve hizmetlerin kullanımı konusunda destek verilmesine karar verilebilir.

Sosyopediyatrik merkezler

İlgili doktorun yönlendirmesiyle danışmanlık, teşhis, tedavi ve erken destek konularında uzmanlaşmış, profesyonel bir ekiple anlaşır.

Çocuk ve genç sağlığı hizmeti

Her bölgede, 18 yaşına ulaşana kadar bireye sağlık konusunda kapsamlı ve önleyici bilgilendirme ve danışma hizmetlerinin yanı sıra tıbbi muayene imkanı da sunulur.
Hizmetler ile ilgili bağlantılar arka sayfada yer alır.

Çocuk ve gençler için psikiyatri hizmetleri

Burada 18 yaşına ulaşana kadar bireye psikolojik danışmanlık hizmeti ve tıbbi muayene imkanı sunulur.

Sosyal hizmetler ofisi (Jugendamt)

Sosyal hizmetler ofisi, 18 yaşın altındaki zihinsel veya fiziksel engeli bulunan çocuk ve gençlere aile yardımı ve uyum sağlama desteği gibi ayakta veya yatılı durumda faydalanılabilecek hizmetler sunan bir kurumdur.

Çocuklar için tedavisi olanaksız hastalıklar hastanesi

Çocuğa tedavisi olanaksız bir hastalık teşhisi koyulmasından itibaren; tedavisi olanaksız hastalıklar hastanesi, psikolojik yükün hafifletilmesi ve refakat konularında ayakta bakım hizmetleri sunar. Yatılı bakım hizmetinin de sağlandığı hastane, bireylere uygun bir veda ortamı sunar.

Çocuk koruma hattı tel. 030 610066

Çocuk koruma hattı; düşük eşikli, “gün boyu” hizmet veren bir telefonda danışmanlık ve destek servisi olmanın yanı sıra aynı zamanda çocuk ve gençlerin refahı hakkında endişe duyan tüm vatandaşların ilk temas noktasıdır.

Bakım destek noktalarında başvurular, anlaşmazlıklar ve alternatif arayışı konularında bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunulur.

Hizmetlere dair bağlantılar

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar
(Hedef grup: Çocukları ve gençleri filtrele)
http://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/index.php?id=1261
Çocuklar ve gençler için kısa süreli bakım hizmetleri
http://www.menschenkind- berlin.de/kurzzeitpflege-verhinderungspflege
Kardeşlerhttp://www.geschwister-behinderter- kinder.de/index2.htm
Sosyomedikal tamamlayıcı bakımhttps://www.bunter-kreis- deutschland.de/nachsorge/nachsorge-in-ihrer-naehe.html
Sosyopediyatrik imerkezler (SPZ)http://www.kja-spz-berlin.de/
Sosyal hizmetler ofisi (Jugendämter)http://service.berlin.de/bezirksaemter/
Çocuklar için tedavisi olanaksız hastalıklar hastanesihttp://www.wegweiser-hospiz-und- palliativmedizin.de/angebote/kinder_jugendliche