14 – Yaşlı İnsanlar için Refakatli Yerleşim / Yerleşim Hizmeti

Bilgilendirme broşürü no. 14

Yaşlı insanların çoğu kendi ev ortamlarında bağımsız bir yaşam sürmeyi diler, ancak bununla bağlantılı olarak ihtiyaç durumlarında hızlı ve basit bir şekilde yardıma ulaşma güvencesini de ister. “Refakatli yerleşim– ya da “yerleşim hizmeti– bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor.

“Refakatli yerleşim– ya da “yerleşim hizmeti–, yaşlı yurtlarında ek hizmet ve / veya grup hizmetleri ve toplu tesisler ile bağımsız yaşamanın bir şeklidir. Yaşlı yurtları, donanım ve tür ile hizmet seçeneklerinin kapsamı açısından birbirlerinden belirgin olarak farklıdır. “Refakatli yerleşim– ya da “yerleşim hizmeti– için yapısal şartlar, sözleşme ve fiyat oluşumu ile danışmanlık ve refakat konusunda herhangi bir bağlayıcı ilkenin olmadığının bilinmesi gerekiyor.

Bu nedenle, sözleşmeyi imzalarken kira bedeli ve hizmet ücreti içerisinde hangi hizmetlerin yer aldığı ve hangi seçmeli hizmetlerin ücrete tabi olarak sunulduğu dikkate alınmalıdır.

“Refakatli yerleşim– tarafından sunulan bunca seçenek ve hizmete rağmen, bakımevinin yeri her durumda doldurulamaz; bir başka deyişle, ağır bakıma muhtaç insanlar şartlara göre tekrar taşınmak zorunda kalabilirler. Aynı çatı altında ya da arazi içerisinde bir bakımevinin bulunması avantaj sayılabilir.

Yaşlı insanların refakatli bakımlarına yönelik olan, ancak kiraya verenin uygulama zorunluluğu olmayan DIN 77800 aşağıdaki asgari standartları öneriyor:

Yapısal Asgari Standartlar

Konutların DIN-normları uyarınca yürüme engelli ya da yaşlı insanlara göre inşa edilmişolması gerekir (örn. evin içinde ve dışında, ana girişte ve daire kapısında, eve/daireye ulaşım yollarında, balkon ya da terasta basamak ve eşiklerin olmaması, asansörlerin otomatik kapılı olması, kapı genişliklerinin daire için 80 cm olması, zeminle eşit duşun olması, topluluk tesisleri)

 

Temel Hizmetler

Temel hizmetler arasında, hizmetler hakkında bilgilendirme, danışmanlık ve aracılık için uzman bir kişinin (sosyal pedagojik alanda) bulunması, 24 saat ev acil çağrısı, kapıcı ve tamirat servisi ve kültürel hizmetler yer almalıdır.

 

Seçmeli Hizmetler

İsteğe bağlı seçilen hizmetler arasında, hastalık durumunda güvenlik paketi, gerekli bakım, ev temizliği, ortak öğlen yemeği, çamaşır hizmeti ya da taşıma ve refakat hizmetleri olabilir.

 

Sözleşme Tasarısı

Yerleşim hizmeti tesisi maliyetleri kira, temel ve seçmeli hizmetlerin ücretlerinden meydana gelmektedir. Burada önemli olan temel hizmetlerin mümkün olduğu kadar az tutulmasıdır, çünkü bu masraflar ihtiyaçtan bağımsız olarak her kiracı tarafından karşılanmak zorundadır. Sözleşme aşamasında birbirinden ayrı sözleşmelerin mevcut olmasına dikkat edilmeli: kira sözleşmesi ile temel ve seçmeli hizmetlere yönelik refakat sözleşmesi. Sözleşmelerin detaylı ve anlaşılır bir sözleşme tasarısına sahip olmasının yanı sıra denetlenebilir maliyet düzenlemesini ve münferit hizmetlerin kesin sınıflandırılmasını içermesi gerekir.Yerleşim hizmeti tesisinin seçiminde tüketici bilgilendirme broşürü No. 15 de (Yerleşim Hizmeti Kontrol Listesi) yardımcı olabilir.