23 – Rehabilitasyon

Bilgilendirme broşürü no. 23

Tıbbi rehabilitasyonun amacı, tekrar günlük yaşamın üstesinden gelebilmek ya da mevcut durumu korumaktır. Rehabilitasyon hizmetleri, bir engeli veya bakıma muhtaçlığı önlemek için bedensel işlev bozukluklarını gidermek, azaltmak veya önlemek için tasarlanmıştır. Bu anlamda çeşitli tedavi seçenekleri performansı tekrar geri kazanmak için yardımcı olur.

Masrafları kim karşılar?

Tıbbi açıdan gerekçeli ve gerekli olması durumunda tüm yasal sigortalılar tıbbi rehabilitasyon hakkına sahiptirler. Tedbir genellikle 3 hafta sürer ve dört yılda bir sorumlu maliyet biriminden talep edilebilir. Tıbbi gereklilik durumunda hizmet daha erken de talep edilebilir.

Yaşlılık emeklilerinde birincil olarak sağlık sigortası sorumludur. Rehabilitasyon başvurusu için hekim tarafından bir form doldurulması gerekmektedir.

Eğer ilgili kişi halen çalışıyorsa sorumluluk emeklilik sigortası kurumuna aittir. Çocuk ve gençlerin yanı sıra kanser tedavisi sonrası bakım için ise hem sağlık sigortası hem de emeklilik sigortası kurumu eşit şekilde sorumludur. Bunların yanı sıra kaza sigortası, sosyal yardım, entegrasyon yardımı ve Federal İş Kurumu da masrafları karşılayabilir.

Burada bir özellik de sağlık sigortasına bağlı sağlık hizmeti kurumunun bakım derecesini değerlendirirken tıbbi bir rehabilitasyon tavsiyesinde bulunabilmesidir.

Tıbbi rehabilitasyon hangi durumlarda uygulanır?

İkamet yerinde ergoterapi veya fizyoterapi gibi ayakta tedaviler tükenmiş veya artık yeterli değildir.

Hizmet hakkına yönelik ön koşullar rehabilitasyon ihtiyacı, rehabilitasyon olanağı ve rehabilitasyon prognozu çerçevesinde değerlendirilir.

Bu ayrıntılı olarak, tıbbi bir ihtiyacın, yeterli kaldırma kapasitesi ile motivasyonun mevcut olduğu ve tedbirin sürdürülebilir olduğu demektir.

Rehabilitasyon hizmetleri

Mobil geriatrik rehabilitasyonda “rehabilitasyon eve gelir”, yani haftada birkaç kez tedaviler evde yapılır. Bu, demans nedeniyle bir akrabanın sürekli varlığına bağımlı olan ya da yaşam ortamı özellikle engellilik için tasarlanan insanlar için uygundur.

Ayakta rehabilitasyon sırasında, hastalar, yaşadıkları yere yakın bir yerde, birkaç gün boyunca gerekli tedavileri ve hizmetleri alırlar. İhtiyaca ve tesise bağlı olarak taşıma hizmetleri verilir.

Ayakta rehabilitasyon yetersiz geldiği durumlarda hastaneye yatış söz konusu olabilir.

Yatılı rehabilitasyon hizmetleri,

  • kardiyovasküler veya ortopedik bozukluklar gibi spesifik bozukluklara odaklanan

endikasyona özgü rehabilitasyonu,

  • bakıma ihtiyacı olan ve çeşitli hastalıklara sahip yaşlı insanlar için geriatrik rehabilitasyonu
  • ciddi derecede kronik olarak hasta olan çocuklar ve aileleri için “aile odaklırehabilitasyonu”
  • hastanede    yatılı   tedaviye    müteakip    tıbbi    rehabilitasyon    gerekliyse   takip rehabilitasyonunu içerir.

Her  zaman  şu  kural  geçerlidir  ayakta  tedavi  yatılı  tedaviden  önce  gelir  ve rehabilitasyon da bakımdan önce gelir.

Geniş tedavi yelpazesi

Tıbbi  rehabilitasyon,  hareketlilik,  zihinsel  ve  fiziksel  refahı  arttırmak  için  masajlar, kaplıcalar, hedefe yönelik fizyoterapi veya ergoterapi yardımı ile teknikler öğrenerek çeşitli tedavi seçeneklerine sahip geniş kapsamlı bir hizmettir.

Nefes ve dayanıklılık egzersizleri fiziksel olarak daha dayanıklı olmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, sigara bırakma, gevşeme yöntemleri ve daha fazlası öğretilir.

Katılım payı

Tıbbi rehabilitasyon tedbirleri için kurum yetişkinlerden takvim günü başına 10,- € talep eder. 18 yaşından küçük çocuklar ve gençler katılım payından muaftır.

Önemli bilgi: Katılım payları sadece maddi yükümlülük sınırına kadar ödenir. (bkz. ayrıca bilgi broşürü no. 7)

Takip  rehabilitasyonu  durumunda  katılım  payı  takvim  yılı  başına  28  gün  ile  sınırlıdır.

Burada, halihazırda ödenen hastane katılım payları da dikkate alınır.