32 – Bakıcıların sosyal güvencesi

Bilgilendirme broşürü no. 32

Bakım sigortası yasası (§ 44 SGB XI) sayesinde bakıcıların sosyal güvencesiyle ilgili olanaklar sağlanmıştır:

Emeklilik sigortası

Birçok insan, bakıma ihtiyaç duyan bir akrabasının evde bakımı nedeniyle, kendiişlerini kısıtlı bir şekilde yapabilmekte veya artık hiç yapamamaktadır. Bu insanlar, emeklilik sigortasına tabi olsalar bile bakım faaliyeti nedeniyle duruma göre yasal emeklilik sigortası kapsamında sigortalanabilir.

Yasaya göre bakıcılar için bir zorunlu sigorta söz konusudur. Ancak burada zorunlusigorta, bakıma ihtiyaç duyan kişinin bakım sigortasına aittir. Bu bakım sigortası, bakım ihtiyacının belirlenmesiyle ilgili her başvuruda uygunluk kriterlerini kontrol eder ve bakıcının emeklilik sigortası primlerini emeklilik sigortası kurumuna öder. Bakım derecesi arttıkça emeklilik sigortası primi de artar.

Bakıcılar bir veya daha fazla bakım ihtiyacı duyan kişinin bakımını (bakım derecesi 2-5olmalıdır)

  •   ev ortamında (ister bakıma ihtiyaç duyan kişinin, ister bakıcının evinde olsunfark etmez)
  •   para karşılığı olmaksızın
  •   haftada en az 10 saat
  •   ve haftada eşit olarak dağılmış en az 2 gün olmak üzere
  •  kendilerine ait haftalık düzenli 30 saatlik işleri mevcutken yapıyorsa, bu

bakıcılar yasal emeklilik sigortasında zorunlu sigorta hakkına sahip olur.

Bakıma ihtiyaç duyan bir kişinin bakımı birden fazla bakıcı tarafından gerçekleştiriliyorsa (Çoklu bakım), ayrıca bakıcı başına ilgili bakım faaliyetinin kapsamı, toplamda bakıcılar tarafından gerçekleştirilmesi gereken bakım faaliyetlerinin kapsamına oranla (toplam bakım masrafı) belirlenir.

Diğer durumların yanı sıra bakıcılar;

  •  Bir yaşlılık maaşı, emeklilik maaşı veya başka bir emeklilik planı kapsamında

    ödeme alıyorsa veya

  •   65 yaşlarını tamamlayana kadar henüz sigortalanmamışsa veya
  •   65 yaşlarını tamamladıktan sonra bekleme süresi tamamlanmadığı için kendi

sigortalarından bir katkı indirimi almışlarsa sigortalanmazlar.

Kaza sigortası

Bakımla ilgili faaliyetler sırasında evde bakım derecesi en az 2 olan bakıma ihtiyaç duyan bir kişinin bakımını yapan kişiler, yasal kaza sigortasının sigorta kapsamınadahildirler.
Bakım sigortası, bakıcıları yetkili emeklilik ve kaza sigortası kurumlarına kaydettirir.

İşsizlik sigortası

Bakım sigortası, işinden çıkan bakıcılar için işsizlik sigortasına prim öder.
Burada prensip olarak, bakım faaliyetlerinden önce işsizlik sigortasında bir zorunlu sigortanın mevcut olması veya SGB III–™e göre bir hizmetin (örn. işsizlik parası) alınmış olması (§ 26 SGB III) gerekir.
Böylece bakıcılar için, bakım faaliyetleri sona erdikten sonra işsizlik parası için başvurma veya işsizlik ödeneği talebinde bulunma olanağı
ortaya çıkar.

İstihdam yasası

Bakım faaliyetleri tamamlandıktan sonra çalışma hayatına dönmek isteyen bakıcılariçin, Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu, kendi yönetmeliklerinde çeşitli istihdamhizmetleri öngörür.
Bölgenizdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu, sizi istihdam ve işe geri dönme konusundaki her türlü sorularınızda size bireysel olarak danışmanlık hizmeti sunar ve sosyalyardımla ilgili ön koşulların söz konusu olup olmadığını kontrol eder.

Meslekle bakımı uyumlu hale getirme yasası

Meslekle bakımı uyumlu hale getirme yasası; kısa süreli çalışamama, altı aya kadar süren bakım süresi ve çalışma süresinin iki yıla kadar azalması konularını içerir. “Meslekle bakımı uyumlu hale getirme” konusuyla ilgili ayrıntıları Bilgi broşürü No.33–™te bulabilirsiniz.