Informacije za osobe koja govore bosanski jezik

Zaposleni u centru za podršku u oblasti tuđe pomoći i njege pomažu Vam ako imate pitanja u vezi sa temom tuđe pomoći i nege i staranja o licima kojima je potrebna njega, informišu Vas i pomažu Vam u vezi sa svim temema o tuđoj pomoći i njezi.

Želimo da svim osobama koja je potrebna njega i članovima njihovih porodica pružimo mogućnost da koriste ponude centara za podršku u oblasti tuđe pomoći i njege u Berlinu. To podrazumijeva i našu ponudu na samo onoliko jezika, koliko možemo da ponudimo.

Možete na licu mjesta da dogovorite termin sa nama i saradnikom koji govori bosanski jezik, i da sa internet stranice preuzmete naše informatore (dole) na bosanskom jeziku.

Možete da nas nazovete putem telefona ili da nas posjetite na licu mjesta, u našim terminima za konsultacije na bosanskom jeziku, utorkom od 09:00 do 15:00 h i četvrtkom od 12:00 do 18:00 h na sledećim adresama:

Dokumente zum Download