4 – Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar

Bilgilendirme broşürü no. 4

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar, bakım sağlayan akrabaları veya başka bakım sağlayan yakınları desteklemek ve yükünü hafifletmek amacını taşır. Aynı şekilde destek ihtiyacı olan kişiler günlük yaşamlarında daha bağımsız ve kendi kararlarını verir şekilde hareket edebilirler.

Bu destekler gönüllü yardımcılar, bakıcılar için kabul görmüş yük hafifletme programları veya günlük yüklerin azaltılması programları çerçevesinde verilebilir.

Evde bakımda 1 – 5 bakım derecelerinde aylık 125 € tutarında yük hafifletme desteği hakkı bulunmaktadır.

Yük hafifletme tutarını nerede kullanabilirim?

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar, aşağıdaki hizmetler kullanılırsa bakım sigortası tarafından karşılanır.

  1. Gündüz veya gece bakımı (Bilgi broşürü 9)
  2. Kısa süreli bakım (katılım payı – Bilgi broşürü 8)
  3. Kabul gömüş kurum veya yardım çevreleri tarafından genel yönergeler, eşlik etme ve bakım
  4. Kabul görmüş kolay erişilebilen bakım olanakları
  5. Onaylı kuruluşlar tarafından ev ihtiyaçlarının karşılanması.

Berlin’deki onaylı kuruluşlara ilişkin genel bakış, Yetkinlik Merkezi Bakım Desteğinin www.pflegeunterstuetzung-berlin.de internet sayfasında yer almaktadır.

Hizmetlerin alınması

İlgili onaylı tutarların ödenmesi çoğu zaman hizmetlerin alındığını gösteren yazılı kanıtlar / fatura karşılığında yapılmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan masrafları ilk etapta kişinin kendisi karşılar. Bazı hizmet sağlayıcılar, kullanıcı ile mutabakat sağlayarak doğrudan bakım sigortasına fatura eder.

Tahsis edilen tutar bir takvim yılı içerisinde kullanılmazsa kalan tutar takip eden yılın 30 Haziran tarihine kadar kullanılabilir.

2017 itibarıyla yasa değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan özel durum
2015 ve 2016–™da kullanılmayan hizmetler, 31.12.2018–™e kadar kullanılabilir.