26 – İleri Yaşta ve Maluliyet Durumunda Temel Güvence

Bilgilendirme broşürü no. 26

Temel güvence, Alman Sosyal Güvenlik Yasası (SBG) XII’ye göre, hayatlarını gelirleri ve varlıkları ile idame ettiremeyen yaşlı ve sürekli olarak tam maluliyet kapsamındaki kişilere yönelik bir hizmettir.

Talep için gereken ön koşullar

Aşağıdaki şartları karşılayan herkes talep hakkına sahiptir

  • 65 yaşını doldurmuş olan veya
  • 18 yaşını doldurmuş olan ve sürekli olarak tam maluliyet kapsamında olan insanlar.

Başvuran kişilerin ve ayrı yaşamayan eşlerin veya hayat arkadaşlarının gelirleri ve varlıkları, aşağıda belirtilen gereksinim ve vergiden muaf varlık miktarını aşmamalıdır.

Gereksinim

  1. Berlin’de 1.1.2020’den itibaren geçerli kural grubu:

– Yalnız yaşayanlar için                                                                            432,00 €

– Birlikte yaşayan evli çiftler ya da hayat arkadaşları için, kişi başı   389,00 €

– Yatışlı kurumlarda kalanlar için                                                            345,00 €

  1. Konaklama ve ısıtma için uygun harcamalar

Yatışlı kurumlarda kalan insanlar için sabit bir ortalama değer hesaplanır.

  1. Sağlık ve bakım sigorta primleri
  2. G veya aG işareti içeren bir ağır engelli kimliğine sahip olunması durumunda

aşağıdaki miktarlarda ek gereksinim:

-Aile reisi                                                                                                      73,44 €

-En az 15 yaşındaki aile üyeleri                                                              58,65 €

-Eşler ya da hayat arkadaşları                                                                 66,13 €

  1. Masraflı beslenme nedeniyle ek gereksinim

– Protein içerikli diyet, her şeyi kapsayan diyet                                     43,20 €

– Diyaliz diyeti, glütensiz diyet                                                                 86,40 €

 

Hastalık nedeniyle BMI değeri 18,5’in altına düştüyse (düşük ağırlık) ve/veya son üç ayda önceki ağırlığın % 5’inden fazla miktarda hastalığa bağlı bir ağırlık kaybı görüldüyse, münferit durumlarda, masraflı beslenme nedeniyle 40,90 € değerinde bir ek gereksinim verilebilir. (daha önce aşırı kiloluyken keyfi olarak kilo verme durumunda geçerli değildir)

  1. 30 Paragraf 7 (merkezi olmayan sıcak su üretimi) uyarınca ek gereksinim:

– Yalnız yaşayanlar için                                                                            9,94 €

– Birlikte yaşayan evli çiftler ya da hayat arkadaşları için, kişi başı   8,95 €

– Yatışlı kurumlarda kalanlar için                                                            7,94 €

Ayrıca temel güvence çerçevesinde; örneğin hamile olanlar, tek başına çocuk büyütenler için veya entegrasyon yardımı alındığında da ek gereksinim talebi söz konusudur.

Gelir

Ayrı yaşamayan eşin ya da evlilik benzeri ilişkideki hayat arkadaşının geliri ve malvarlığı, temel güvenlik ödemelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Gelir olarak sayılmayanlar arasında örneğin federal bakım yasasına göre temel emeklilik maaşı ya da federal tazminat yasasına göre benzer ödemeler sayılabilir. Gelirden düşülmesi gerekenler örneğin vergiler, sosyal sigorta primleri, diğer belirli sigorta primleridir.

Vergiden muaf varlık:

Yalnız yaşayanlar/aile reisi                                                           5.000,00 €

Eş, hayat arkadaşı veya sevgili

Evliliğe benzer bir ilişkide                                                             5.000,00 €

Temel olarak ihtiyaçları karşılanan diğer her aile üyesi             500,00 €

Sadece SGB XII’nin altıncı (entegrasyon yardımı) veya yedinci bölümüne göre hizmet alan insanlar için bu muafiyet sınırı belirli koşullarda 25.000,00 €’ya çıkarılır.

Tamamlayıcı Ödemeler

Evin döşemesi ve giyim, okul gezileri, ikametin güvence altına alınması için kira veya enerji borçlarının devralınması ve zorunlu bir ihtiyaç için tamamlayıcı borçlar ile ilgili olarak bir kereye mahsus ödeme alma hakkı mevcuttur.

Tesislerde Ödemeler

Temel güvence çerçevesindeki ödemeler, örn. Bakımevi gibi tesislerde yaşayan insanlara da yapılır. Bu insanlar yemek ve barınma masraflarının yanı sıra, kişisel kullanım için 116,64 € değerinde bir de nakit tutar, diğer bir deyişle “cep harçlığı” alır.

Ek olarak bakımevinde yaşayan insanlar her yıl bir giyim ödemesi talep edebilirler:

Yatalakların bakımı için yardım                            129,00 €

Mobilite durumunda bakım yardımı                     214,00 €

Temel güvencenin özel durumu

Bakım zorunluluğu olan kişinin yıllık toplam geliri 100.000 €’nun altında bulunuyorsa (vergilendirilmesi gereken toplam gelir, tüm muafiyet tutarları hariç)

ebeveyn ya da çocuklara karşı olan nafaka talepleri dikkat alınmaz.

Boşanmış ya da ayrı yaşayan başvuru sahiplerinde, olası nafaka hakkının gerçekleştirilebilirliği karar verilmeden önce temel güvenlik talebi üzerinden açıklığa kavuşturulmalıdır.

Temel güvence sadece başvuru üzerine verilmektedir!

Temel güvence hakkı olanlar, radyo ve televizyon vergisinden muafiyet, ayrıca Telekom’da sosyal tarifeden yararlanma talebinde bulunabilirler. Bu insanlar ayrıca BVG ““Berlin Ticket S müşteri kartı” alma hakkına sahiptir. Böylelikle uygun fiyatlı bir aylık kart Monatsmarke (şu anda 27,50 € değerinde) satın alabilirler.

Sağlık sigortasında ek ödeme yapılırken yükümlülük sınırı

Genelde:                   103,68 €

Kronik hastalar:          51,84 €