8 – Önleyici bakım – kısa süreli bakım

Bilgilendirme broşürü no. 8

Bakıcının olmaması halinde ev ortamında bakım (geçici bakım)

Özel bakım personeli dinlenme tatili, hastalık veya başka bir nedenden dolayı bakım görevini yerine getiremiyorsa bakım sigortası fonu gerekli bir yedek bakıcının masraflarını bir takvim yılı içerisinde en fazla 42 gün ve en fazla 1.612 € tutarına kadar karşılar. Bunun için bakım personelinin görevini ilk defa yerine getiremediğinde bakıma muhtaç olan kişiye en az altı ay süreyle evde bakmış olması ve bakıma muhtaç olan kişinin bakım derecesinin bu tarihte en az 2 düzeyinde olması gerekir.
Geçici bakım başvurusu bakıma muhtaç olanın bakım kasasından edinilebilir.

Geçici bakımın kullanılması halinde, en fazla altı hafta süreyle bakım parasının yarısı ödenmeye devam edilir. Bakıcı günde 8 saatten daha kısa süre asıl işini yapamıyorsa bu gün için bakım parasında kesinti yapılmaz. Aynı şekilde bu gün 42 günlük toplam haktan mahsup edilmez, çünkü 8 saatlik zaman aralığı, bakıcının olmadığı süre olarak ifade edilir, önleyici bakım süresi olarak ifade edilmez.
Saatlik geçici bakım için düzenli dinlenme süresi veya özel randevu gibi nedenler belirtilebilir. Münferit günler yılın tamamına yayılabilir.

Özel olarak organize edilen geçici bakımda hizmetler ve saat ücreti yedek bakım personeliyle önceden belirlenmelidir. Bu durumda bakıma muhtaç olan kişi ödemeyi esas olarak önce kendisi yapar ve sonrasında giderlerin belgelendirilmesi karşılığında bakım kasasından iade alır.

Geçici bakım hizmeti, bakıma muhtaç olan kişiyle ikinci dereceye kadar ya da evlilik yoluyla akraba olan bir bakıcı tarafından yapılıyorsa veya aynı ev ortamında birlikte yaşanıyorsa yedek bakımın ücretli olarak yapılmadığı düşünülmektedir. Bu durumda bakım sigortası fonu olağan bakım parası tutarını 6 hafta süreyle ödemeye devam eder. Belgelendirilmesi durumunda ise bakım personelinin bakım ile ilgili olarak karşılaması gereken yol masrafları veya gelir kaybı gibi masraflar karşılanabilir. Ancak toplamda bu tutar 1.612 €’yu geçemez.

Geçici bakımın hizmet tutarı kısa süreli bakımın kullanılmamış kaynaklarından karşılanmak suretiyle bir takvim yılında 806 € arttırılarak toplam 2.418 € tutarına kadar ödenebilir. Kısa süreli bakım kaynakları buna uygun olarak azaltılır.

Geçici bakım, yatılı bakım yapılan tesislerde de (örneğin gündüz bakımevleri, kısa süreli bakım tesisleri ya da bakımevleri) gerçekleştirilebilir. Bu durumda tesisin günlük ücretine dâhil olan, bakımla ilgili harcamalar karşılanır.

Kısa süreli bakım

Bakım derecesi 2-5 olan bakıma muhtaç kişilerde bakımın kısa sürelerle evde yapılamaması durumunda kısa süreli bakım tesisinde bakım desteği sağlanabilir, bunlar bakıma muhtaç olan kişilere sadece geçici olarak bakım hizmeti veren bağımsız tesislerdir. Bakım derecesi 1–™de bakım izni ödemesi finansman amacıyla kullanılabilir. (Bilgi broşürü 4)
Kısa süreli bakım başvurusu bakıma muhtaç olanın bakım sigorta fonundan edinilebilir.

Kısa süreli bakımın söz konusu olduğu durumlar

  • Yatılı tedavi bağlantılı bir geçiş süresi, örneğin bakıma muhtaç olan kişinin evinde tadilat yapılacak ya da bakım evinde yer bulunamamışsa veya henüz bir bakımevi bulunmadıysa
  • Kriz durumlarında, geçici ev ortamında bakım ya da kısmi yatılı bakım yeterli gelmiyor ya da mümkün değil ise

Kısa süreli bakım hakkı bakıma muhtaç olan kişiler için yılda en fazla 8 hafta için söz konusudur. Bakım, sosyal destek ve tıbbi tedavi bakımı masrafları bir takvim yılı içerisinde en fazla 1.612 € toplam tutara kadar bakım sigortası fonu tarafından karşılanabilir. Barınma, yemek ve yatırım için ortaya çıkan masraflar bakıma muhtaç olan kişinin kendisi tarafından karşılanmalıdır.

Hizmet tutarı geçici bakımın kullanılmamış kaynaklarından karşılanmak suretiyle bir takvim yılında 1.612 € arttırılarak toplam 3.224 € tutarına kadar ödenebilir. Geçici bakımın kaynakları buna uygun olarak azaltılır.

Bakım parası alınıyorsa o ana kadar kullanılmış olan bakım parasının yarısı, en fazla sekiz haftalık geçici bakım hizmeti alındığında kesilir.

Münferit durumlarda bakımın kısa süreli bakım için onaylı bakım tesislerinde yapılması mümkün değilse veya uygun görünmüyorsa kısa süreli bakım hizmeti de engelli insanlara yardım tesislerinden birinde veya başka uygun bir tesiste verilebilir.

Bakım hizmeti veren kişi yatılı bir tıbbi tedavi veya rehabilitasyon tesisinde bulunuyorsa ve bakıma muhtaç olan kişi de orada bulunuyorsa ve bakımının burada yapılması gerekiyorsa kısa süreli bakım hizmetinden de bu tesiste de faydalanılabilir.
Kuruluşun kendi hizmeti olarak fatura edilen yemek, barınma ve yatırım masrafları Md.45 b SGB XI uyarınca 125 € tutarında yük hafifletme tutarıyla mahsup edilebilir.

Sağlık sigortasının hizmeti olan kısa süreli bakım

2, 3, 4 veya 5. bakım derecesi söz konusu değilse, özellikle hastaneye yattıktan sonra, yatışı yapılmayan bir cerrahi müdahalenin veya hastanede yapılan ve yatışı yapılmayan bir destek hizmetinin ardından geçiş dönemi için gerekli kısa süreli bakım sağlanabilir. Bunun için evdeki hasta bakımının yeterli olmaması gerekir. Bu durumda kısa süreli bakım hakkı bir takvim yılında 56 gün için veya toplam 1.612 € tutarına kadar geçerlidir ve başvurusu sağlık sigortasına yapılmalıdır.