11 – Tam yatışlı bakım

Bilgilendirme broşürü no. 11

Evde bakım veya kısmi kurum içi bakım yeterli gelmediğinde, bir bakımevine taşınmak gerekli olabilir. Tam yatışlı bakım esas olarak bakım sigortası yasası kapsamında bakıma muhtaç ve yatışlı bakım gerektiren bakım derecesine tanımlanmış olan kişiler tarafından kullanılır.

Bakım ve refakat konusunda özel ihtiyaçları olan kişiler için özel konseptler sunan kurumlar bulunur, ör. demans hastalığı, uyanık koma veya özel hastalıkları olan kişiler.

Hangi dilekçeler gereklidir?

  1. Yetkilibakımkasasınayapılacaktamyatışlıbakımınonaylanmasınailişkin başvuru,
  2.  tedavi eden aile hekiminin veya hastaneden kabul söz konusuysa tıbbi klinik personelinin onay belgesi
  3. istenenbakımevinekabulbaşvurusuve
  4.  gerektiğindemasraflarınkarşılanmasıiçinyetkilisosyalkurumayapılanbaşvuru.

Uygun bakımevi nasıl bulunabilir?

Birçok kurumda deneme süresi imkanı bulunur. Bilgi broşürü no. 12, bakımevinin seçilmesine yönelik yardım sunar (Bakımevi kontrol listesi).

Bakımevi sözleşmesinde nelerin dikkate alınması gerekir?

Bakımevi sözleşmesi, maliyetler dahil olmak üzere tüm mutabakatları kapsamalıdır. Burada dikkate alınması gereken husus, düzenli olarak ödenmesi gereken masraflar ile gönüllü olarak seçilen ilave hizmetlerin masrafların ayrı ayrı belirtilmiş olmasıdır.

Sözleşme anlaşılır bir dille yazılmış olmalı ve özenli bir şekilde okunmalıdır. Güven duyulan bir kişinin konuya dahil edilmesi ve anlaşılmayan hususların her halükarda sorulması önemlidir. Bakımevi sözleşmesi bakımevinde kalacak kişi tarafından imzalanmalıdır.  Bunun mümkün olmaması durumunda onun vasisi veya yasal temsilcisinin sözleşmeyi imzalaması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bakımevi sözleşmesinin imzalanması ve konutun boşaltılması konularının bu kişilerin görev kapsamında olması gerektiğidir.

Bakımevi yerinin ücreti nedir?

Bakım kademesine bağlı olarak bakım kasası bakıma ilişkin masraflar, sosyal ilgiye ilişkin masraflar ve tıbbi tedavi bakım hizmetleri masrafları için aşağıda belirtilen tutarları karşılar:

Bakım derecesi1.1.2017 itibarıyla
Bakım derecesi 1125 Euro
Bakım derecesi 2770 Euro
Bakım derecesi 31.262 Euro
Bakım derecesi 41.775 Euro
Bakım derecesi 52.005 Euro

Bakım sigortası tarafından karşılanan hizmet tutarının yanında bakımevinde kalanların yatışlı bakım maliyetleri için bir katılım payı ödemeleri gerekir. Bakım derecesi 2 ila 5 için aynı bakımevinde kalanlar aynı katılım payını öderler. Yemek, oda ve yatırım maliyetleri buna ilave edilir ve bunlar bakımevinden bakımevine farklılık gösterir.

Bakımevi ücretlerinin toplam tutarı (bakım kasasının hizmetleri düştükten sonra) bakım hizmeti alan kişinin gelirleri ve varlıkları ile karşılanmalıdır, gerekli durumda ilave katkı için sosyal hizmetlere müracaat edilebilir.
Sosyal hizmetler, eş ve çocukların nafaka yükümlülüklerini kontrol eder, buna ilişkin bkz. Bilgi broşürleri 34 (Çocukların bakıma muhtaç ebeveynlerine nafaka yükümlülüğü) ve 37 (Bölge müdürlüğünün bakım yardımı).