40 – Seyahatler -Bakım ve yardıma

Bilgilendirme broşürü no. 40

 Muh taç  ki şiler ve akr abaları i çin ara ve di nlen m e

Seyahat etmek eğlencelidir ve yaşam sevincini arttırır, çoğu zaman da tatil süresinin sonrasında da etkilidir. Hareketliliği kısıtlanmış insanlar, demans teşhisi konulanlar veya bakıma muhtaç çocukları olan aileler, temel seyahat istekleri açısından seyahat eden diğer insanlardan farklı değildirler. Yine de yardıma ve bakıma muhtaç olan kişiler ve akrabaları çoğu zaman seyahat etmekten feragat ederler. Ancak çok sayıda kişisel destek sağlayan özel  programlar  mevcuttur.  Burada  önemli  olan,  seyahat  kararı  için  önemli  esaslar konusunda turistik programların güvenilir bilgiler sunmasıdır.