Teşhis: Demans - Şimdi ne olacak?

Demans teşhisi birçok kişi için bir şoktur. İlgili kişileri ve yakınlarını büyük zorluklar bekliyor. Ancak birçok yardım imkanı mevcuttur.

Demans teşhisi ile yaşam, çeşitli bakım seçenekleri ve ayrıca demans hastaları ve yakınları için uzmanlaşmış danışmanlık ve destek teklifleri konusunda size memnuniyetle danışmanlık sağlarız.

Demansın birçok yönü vardır

Demans, yaşlı insanlarda en sık görülen hastalıklarından birisidir. Burada demans; algı, düşünme ve hatırlama gibi zihinsel işlevlerin kısıtlı olduğu hastalıklar için kullanılan bir üst kavramdır. En sık olanı Alzheimer demansıdır.

Yaşlı kadın bir fotoğraf makinesi ile resim çekiyor.
© Tiago Muraro

Evde, bir paylaşımlı dairede veya bakım evinde 

Demans hastaları günlük yaşamla başa çıkmakta zorlanırlar. Birçok basit ipucu ile evdeki yaşam kolaylaştırılabilir, örneğin tarağın her zaman görülür bir şekilde aynı yerde durması. Belki sizin veya yakınlarınız için bir gündüz bakımı da uygundur? Demans hastaları orada, günlerini güvenli ve kendi belirlediği şekilde geçirebilirler. Çoğu zaman bir paylaşımlı daire de veya daha ileri aşamalarda uzman bir bakım evi demans hastaları için uygun bir yaşam şeklidir.

Demansla birlikte baş etmek

Sevilen bir yakınınıza demans aşamalarında eşlik etmek zordur. Bir anda yanlış iddialarda bulunan, öfkelenen ve huzursuz olan demans hastası bir baba ile nasıl başa çıkılır? Ve bir gün kendi kararlarını artık kendisi veremediğinde, onun yerine kim karar verecek? Zamanında geleceğe tedbir vekaletnamesi, vasi talimatı ve hasta vasiyet ile nasıl hazırlanacağınızı bize sorun. Demans hastalarının bakımını üstlenen yakınlarına duygusal ve pratik sorularda ve ayrıca sağlık ve bakım sigortalarının hizmetleri konusunda destek veriyoruz.

3 – Demans ile savaşmak Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 3 (208 KB)
4 – Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar, bakım sağlayan akrabaları veya başka bakım sağlayan yakınları desteklemek ve yükünü hafifletmek amacını taşır. Aynı şekilde destek ihtiyacı olan kişiler günlük yaşamlarında daha bağımsız ve kendi kararlarını verir şekilde hareket edebilirler. Bu destekler gönüllü yardımcılar,...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 4 (228 KB)
8 – Önleyici bakım – kısa süreli bakım

Bakıcının olmaması halinde ev ortamında bakım (geçici bakım) Özel bakım personeli dinlenme tatili, hastalık veya başka bir nedenden dolayı bakım görevini yerine getiremiyorsa bakım sigortası fonu gerekli bir yedek bakıcının masraflarını bir takvim yılı içerisinde en fazla 42 gün ve...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 8 (130 KB)
9 – Günlük bakım

Bakıma muhtaç olan kişiler günün bir kısmında ev ortamının dışında bakım olanağına sahiptirler. Bu durumda bu süre zarfında kısmi kurum içi bakım olanağından faydalanılabilir. Günlük bakım hakkı için süre kısıtlaması yoktur. Günlük bakım aşağıdaki durumlarda söz konusudur: Bakım ihtiyacında kısa...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 9 (274 KB)
10 – Geriatri Gündüz Kliniği

Tam yatarak tedavinin ardından ya da hastanede yatmak yerine hastalar, günlük geriatri kliniğinde tedavi edilebilirler. Gündüz kliniği, ileri yaşlı insanlara yönelik ayakta ve yatarak sunulan sağlık bakımları arasındaki önemli bir bağlantıdır. Ev ortamında bakım imkânı mevcut olduğunda yararlı bir seçenek...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 10 (259 KB)
11 – Tam yatışlı bakım

Evde bakım veya kısmi kurum içi bakım yeterli gelmediğinde, bir bakımevine taşınmak gerekli olabilir. Tam yatışlı bakım esas olarak bakım sigortası yasası kapsamında bakıma muhtaç ve yatışlı bakım gerektiren bakım derecesine tanımlanmış olan kişiler tarafından kullanılır. Bakım ve refakat konusunda...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 11 (121 KB)
24 – Sağlık vekaletnamesi – Bakım kararı – Hasta kararı

Kaza, inme, ameliyat veya başka olaylar beklenmedik şekilde herkesin başına gelebilir ve bağımsız hareket edilemeyecek ve mantıklı karar verilemeyecek durumların oluşmasına neden olabilir. Böyle durumlarda akrabalar da sadece vekaletname ile karar verebilir ve hareket edebilirler. Yani her zaman yazılı bir...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 24 (113 KB)
25 – Yasal Bakım

İleri yaştaki insanlar, psikolojik rahatsızlık (yaşa da bağlı) ya da zihinsel, ruhsal veya bedensel engellilik nedeniyle geçici bir süre ya da sürekli olarak özel meselelerle uğraşacak durumda olamayabilirler. Yasal bir bakım, vesayet mahkemesi (sulh mahkemesinin bir bölümü) tarafından ilgili kişinin...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 25 (106 KB)
27 – Yaşlılıkta Hafıza Bozukluklarına yönelik Danışmanlık ve Yardım

İleri yaştaki insanlar, giderek daha sık hafıza ve oryantasyon bozuklukları yaşarlar. Bu bozuklukların çok farklı nedenleri olabilir. Bir kişi hafıza ve oryantasyon problemlerinden dolayı günlük hayatla mücadele edemiyorsa, artan konsantrasyon problemleri varsa ya da yeni durumlar karşısında zorluklar yaşıyorsa bu...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 27 (141 KB)
29a – Demanslı Hastalar için Yaşam Ortamı Kontrol Listesi

Kontrol listesi, konutların demans hastası olan insanların ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu hale getirilebileceğini gösterir. Yaşam ortamı / Konut, demans hastası kişinin şahsi becerilerine göre, mekân şartları da dikkate alınarak, uyumlu hale getirilmelidir. Değişiklikler hastalığın seyrine göre adım adım gerçekleştirilmelidir. Genel Güvenlik...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 29a (213 KB)
30 – Demans Hastaları için Ortak Ev Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi size, demans hastalığı olan bir insan için ortak ev (WG) seçimi konusunda yardımcı olur. Sizin için önemli olan noktaların belirtilmesine yarar. Sakin bir şekilde sizin neler getirebileceğinizi ve getirmek istediğinizi, diğer yakınlarınızın neler istediğini ve sizden neler...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 30 (333 KB)
31 – Değerlendirme kuralları – Bakım derecesi

Sayfanın sağ tarafında İndirmeler’in altında bulunabilir ve ziyaret için bir yardım görevi görmelidir.

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 31 (660 KB)
40 – Seyahatler -Bakım ve yardıma

 Muh taç  ki şiler ve akr abaları i çin ara ve di nlen m e Seyahat etmek eğlencelidir ve yaşam sevincini arttırır, çoğu zaman da tatil süresinin sonrasında da etkilidir. Hareketliliği kısıtlanmış insanlar, demans teşhisi konulanlar veya bakıma muhtaç çocukları...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 40 (351 KB)
41 – Evde 24 Saat Bakım ve Refakat

Bakıma muhtaç kişilerin çoğu, kendi evinde 24 saat süreyle bakım istemekte ve / veya bu bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu, genellikle evde yaşayan diğer aile bireylerinin zihinsel ve fiziksel gücünü aşmaktadır. Aşağıda, kişinin kendi evi içerisinde tam gün süreyle refakat...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 41 (299 KB)