Berlin'deki yaşlılar için bakımlı yaşam

Bir yaşlılar evindeki yaşam ile hizmetli yaşam, bakım hizmetli yaşam veya paylaşımlı dairede yaşam arasındaki fark nedir? Ve benim durumuma en uygun yaşam şekli hangisidir?

Bakıma muhtaç yaşlı bir insan olarak Berlin’de yaşamanın birçok seçeneği mevcuttur. Çeşitli ikamet şekilleri hakkında size memnuniyetle danışmanlık sağlıyor ve siz ve yakınlarınızla birlikte sizin için en uygun çözümü buluyoruz.

Yaşlılar evi, hizmetli yaşam ve bakım hizmetli yaşım

Birçok yaşlı insan kendi evinde bağımsız olarak yaşamak ve bununla birlikte gerektiğinde hızlı ve kolay destek alabilmenin güvenliğini ister.Bunun için, donanım, hizmet kapsamı ve maliyet bakımından birbirinden çok farklı olan çeşitli teklifler mevcuttur. Yaşlılar evi, konumu ve donanımı yaşlılara uygun olan bir evdir. Çoğu zaman ilave hizmet yoktur. Bakım hizmetli yaşam (çoğu zaman hizmetli yaşam da denir), ilave hizmetler ve ortak tesislerden de faydalanarak bir yaşlılar evinde kendi başına yaşamanın bir şeklidir. Bunlar, örneğin 24 saat acil çağrı, ortak bir öğle yemeği veya bir kapıcı hizmeti olabilir. İkamet şekillerinin tanımları koruma altında değildir. Bu nedenle, mevcut tüm destek ve bakım imkanları hakkında önceden bilgi almak önemlidir.

İki kadın bir evin bahçesinde gün ışığında oturmaktadır.
© Joyce Huis

Ortak yaşam ve  bakim destekli paylaşımlı dairede yaşam

Ortak yaşam denildiğinde, sakinlerin kendi başlattıkları çok farklı şekillerdeki, örneğin kuşaklar üstü konut projeleri kastedilmektedir. Berlin’deki  bakim destekli alanlı paylaşımlı daireler -bunlara bakım hizmetli paylaşımlı daire de denilir- bakım (huzur) evlerine bir alternatiftir.Burada, yüksek bakım ve destek ihtiyacı olan insanlar yaşamaktadır, örneğin demans hastaları.

13 – Yaşlılıkta Yaşam

“Yaşlılıkta yaşam– konusu birbirinden farklı yaşam şekilleri ve türleri içerir. En önemli hizmetler arasında yer alanlar şunlardır: Yaşlılar evi Yerleşim hizmeti ya da refakatli yerleşim Ortaklaşa yaşam Ayakta bakım yapılan toplu konutlar Bakımevi Bu yaşam tipleri, hem bakım yoğunluğu açısından...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 13 (383 KB)
14 – Yaşlı İnsanlar için Refakatli Yerleşim / Yerleşim Hizmeti

Yaşlı insanların çoğu kendi ev ortamlarında bağımsız bir yaşam sürmeyi diler, ancak bununla bağlantılı olarak ihtiyaç durumlarında hızlı ve basit bir şekilde yardıma ulaşma güvencesini de ister. “Refakatli yerleşim– ya da “yerleşim hizmeti– bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. “Refakatli yerleşim–...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 14 (163 KB)
15 – Yaşlı İnsanlar için Refakatli Yerleşim / Yerleşim Hizmeti Kontrol Listesi

Hizmet konutları (bkz. Bilgilendirme Broşürü No.14 Yerleşim Hizmeti), hem donanımları hem de hizmet seçenekleri ile fiyatları bakımından farklılık gösterir. Oldukça yeni olan bu hizmet herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, öncesinde destek ve bakım tarafından sunulan mevcut hizmetler hakkında ayrıntılı...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 15 (170 KB)
38 – WBVG’nin Uygulama Alanı

İkamet ve refakat sözleşmesi kanunu (WBVG), kuruluşlar ve yasal olarak izin verilen yaş alt sınırını geçmiş kişiler arasında bakım veya refakat hizmetlerine yönelik oda kiralama,  hizmetlerin  bedelinin  ödenmesi  ve  sunulması  konularını  kapsayan sözleşmeleri düzenler. Birçok insan yaşları itibariyle, bakıma muhtaç...

Okumaya devam et Bilgilendirme broşürü no. 38 (116 KB)