28 – Eyalet Bakım Parası Yasası

Bilgilendirme broşürü no. 28

Yüksek derecede görme engelliler ve tamamen görme ve işitme engelliler, Berlin eyaleti içerisinde engellerinden dolayı fazla harcamalarını dengelemek için eyalet bakım parası yasasının (LPflGG) sunmuş olduğu hizmetten yararlanma hakkına sahiptirler. Bu hizmetler, sosyal yardım hizmetleri değildir. Diğer gelir ve malvarlığı oranından tamamen bağımsızdırlar.

Talep Şartları

Bu yasanın 1.maddesi gereğince aşağıda belirtilen kişiler,

 •  “Görme dereceleri hiçbir gözde yirmide bir oranında olmayan ya da ağırlık derecesiaçısından görme fonksiyonunda aynı derecede başka görme bozuklukları bulunan kişiler”, yüksek dereceli görme engelli sayılırlar. “Bu, görme yetisinin sınırlanması %100–™e bir derece kala ve henüz körlük söz konusu olmadığı durumlar için geçerlidir–.
 •  “Görme dereceleri hiçbir gözde ellide bir oranında olmayan ya da ağırlık derecesi açısından görme fonksiyonunda aynı derecede başka görme bozuklukları bulunan kişiler”, kör sayılırlar.

“Duyma engeli doğuştan ya da yedi yaşına kadar ortaya çıkmışsa veya duyma engeli ağır işitme ile sınırlanıyorsa işitme engelli sayılırlar. Daha sonradan işitme engelli olan veya işitme engelli olmaya yakın ağır işitme oranına sahip kişiler, ancakengellilik oranı ağır konuşma bozukluğu nedeniyle %90 oranına ulaşıyorsa sağır olarak kabul edilirler.–

01.07.2019 tarihinden itibaren eyalet bakım yasası gereğince geçerli olan bakım parası

Yüksek oranda görme ya da işitme engelli:aylık  147,98 €

Yüksek oranda görme ve işitme engelli: aylık 295,95 €

Körler: aylık 591,93 €

Körler ve sağırlar: aylık 1.189,00 €

 

Ödeme oranları, gelir ve malvarlığına bağlı olarak sosyal yardım çerçevesinde ihtiyaca göre arttırılabilir. Bakım sigortası hizmetleri için, eyalet bakım parası yasalarına göre bakım parasından kesinti yapılmaktadır. Bu, federal bakım ödeneğinde kısmi veya tam kesinti yapılmasına sebep olabilir. Bakım basmağı 2 için 145,36 €, bakım basamağı 3 – 5için ayrı ayrı 179,85 € kesinti yapılır. Yüksek dereceli görme engeline yönelik hizmet talepleri kesintiye sebep olacağından, bu tür durumlarda eyalet bakım parası ödenmez. Körlük gibi daha kötü düzeyde bir sağlık problemi devreye girdiğinde ise, bahsedilen miktarda kesinti yapılmış eyalet bakım parası ödenir.

Müktesep hakların korunması ilkesinin geçerli olduğu durumlarda (eskiden: Çaresizler için bakım parası) bu bakım parası SGB XI uyarınca tamamen kesilir. Bakımevinde yatarak bakım alındığı durumlarda ise eyalet bakım parasının yalnızca yarısı ödenir.

Kuruluşlarda 01.07.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki hizmetler geçerli olacaktır:

 •  körlükte 295,97 €
 •  körlükte ve aynı anda sağırlık durumunda 594,50 €
 •  yüksek dereceli görme ya da işitme engelinde 73,99 €
 • yüksek dereceli görme ve işitme engelinde 147,98 €

Başvurulardan ilgili ilçe bürosu sorumludur. Daha fazla bilgi için:

Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin gegr. 1874 e.V. (ABSV)(Genel Görme ve İşitme Engelliler Derneği Berlin, kuruluş 1874)

Auerbacher Str. 7 14193 Berlin

Telefon: Faks: E-Mail:İnternet:

030-895880 030-8958899

info@absv.de

www.absv.de

Görme ve İşitme Engelliler Derneği–™nin ayrıca sunduğu hizmetler:

 •  Danışmanlık ve satış ile birlikte yardımcı malzemelerin sunulması
 •  Pratik yaşamsal yetenekegzersizleri
 •  Grup hizmetleri
 •  Kör ve görme engelliler içinkonutlar
 • Şehir bölgelerine göre gruplar

Görme engelliler için danışmanlık noktası

Turmstraße 21, Haus M
10559 Berlin

Telefon:

030 –“ 9018 45 246

Faks:

030 –“ 9018 45 252

bfs@ba-mitte.berlin.de

Berlin İşitme Engelliler Gelişim Derneğie.V. (GFGB)

Friedrichstraße 12, 10069 Berlin,
Telefon : 030 –“ 25 170 51/52

Faks : 030 –“ 74 77 66 99

 

İşitme engelliler için danışmanlık ve bilgi merkezi (HörBiz)

Breite Str. 3 13187 Berlin

Telefon:030 –“ 47 54 11 15

Faks:030 –“ 47 47 44 84

pankow@hoerbiz-berlin.de

Sophie-Charlotten-Str. 23 a 14059 Berlin
Telefon: 030 –“ 32 60 23 75

Faks: 030 –“ 32 60 23 76

E-Mail: charlottenburg@hoerbiz-berlin.de