2 – Bakıma muhtaçlığın kriterleri

Bilgilendirme broşürü no. 2

İnsanların becerileri ve bağımsızlıkları bedensel, ruhsal veya psikolojik bir hastalık nedeniyle kısıtlanmışsa, bu insanlar bakıma muhtaç olarak kabul edilir. Yardım ihtiyacının altı aydan uzun süreceği öngörülüyorsa, bu insanlar bakım sigortasının hizmetleri ile desteklenebilirler.

Nasıl başvuru yapılır? Danışmanla nasıl görüşülür?

Başvuru formu ilgili sağlık / bakım sigortasından edinilebilir. Başvuru yapıldıktan sonra bakım sigortası, bir bakım destek noktasında veya bir çalışan tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi ile ilgili bilgileri iletmek zorundadır.

Sonuç ne zaman bildirilir?

Bakım sigortası, 5 hafta içinde bakım sigortası konusunda karar verir. Geçiş kuralları nedeniyle, başvuru yapıldıktan sonra sonucun bildirilmesiyle ilgili mühlet 01.11.2016 –“ 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli değildir. Acil durumlarda istisnalar mevcuttur.

Bu nedenle ağır şartlarda bir bakım destek noktasına başvurmanızı öneriyoruz.

Bakım derecesi nasıl belirlenir?

Bakım sigortası, başvuru yapıldıktan sonra Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmetler Derneği (MDK) veya başka bilirkişileri görevlendirir. Bilirkişiler, yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığını ve ne tür bir yardıma ihtiyaç duyulduğunu görmek için bir ev ziyareti yapmak üzere randevu alırlar. Mümkünse ilgili kişinin arkadaşları, ailesi veya bakıcısı bu durum tespiti esnasında mevcut olmalıdır. Bilirkişilerin bakım derecesini anlamak üzere fikir sahibi olabilmeleri için belgelerin (ör. tanılar, ilaç planı, bulgular, …) hazırda bulundurulması gerekir. Bakım derecesi için belirleyici olan, ilgili kişinin günlük işler konusunda ne ölçüde kısıtlanmış olduğudur. Bilirkişi, sonuçlar konusunda bakım sigortasını bilgilendirir. Sigorta daha sonra başvuru sahibine onay veya red kararını gönderir. Bu karara bir ay içinde itiraz edilebilir. Bakım derecesi, raporla kontrol edilebilir.

Bağımsızlık derecesi, altı alanda incelenir ve bir puan sistemi aracılığıyla (bkz. Tablo S.2) değerlendirilir. Alt alanlar şunları kapsar:

  1. Mobilite
  2. Anlama ve konuşma
  3. Davranışlar ve psikolojik sorunlar
  4. Kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisi
  5. Hastalıklar veya tedavi nedeniyle oluşan yüklerle kendi kendine başa çıkma
  6. Günlük yaşamın düzenlenmesi ve sosyal iletişim

“Mobilite” alanındaki kriterler örn. yatakta pozisyon değiştirme, stabil bir oturma pozisyonunun korunması, evin içerisinde hareket etme ve merdiven çıkmadır. Kriterler, uzmanlar tarafından bir puan sistemi dahilinde sınıflandırılır ve bu puan sisteminden bakım derecesi (“PG”) elde edilir:

 

Puanlar
0 ila 12.4

12.5 ila 26.9

27 ila 47.4

47.5 ila 69.9

70 ila 89.9

90 ila 100
PG yokPG 1PG 2PG 3PG 4PG 5

Bakım seviyesinden bakım derecesi nasıl elde edilir (“geçiş ve kazanılmış hakların korunmasıyla ilgili yönetmelikler”)

2017 yılından önceki tüm bakım seviyeleri otomatik olarak uyarlanır. Bedensel sorunları olan bakıma muhtaç kişiler bir üst bakım derecesine dahil edilir. Örnek: Bakım seviyesi 1, bakım seviyesi 2 olur. Günlük yaşamda belirlenmiş sorunlar mevcutsa günlük işleri yapabilme becersinin kısıtlanmış olması) bir üst bakım derecesine dahil edilir. Örnek: Bakım seviyesi 0, bakım derecesi 2 olur. “Kazanılmış hakların korunmasıyla ilgili yönetmelikler”de, bakıma ihtiyaç duyan insanların yasa değişiklikleri nedeniyle, aldıkları hizmetlerin daha kötü bir seviyeye gelmemesi sağlanır. Yani: Yeni bir raporda, örn. Daha yüksek bir sınıflandırma başvurusu aracılığıyla, ilgili kişi daha düşük bir bakım derecesi sınıflandırmasına dahil edilmemelidir. Artık hiç bakıma ihtiyaç duyulmadığı tespit edilirse, hizmetler sonlandırılır. Bakımın veya bakım sigortasının değişmesi durumunda da “kazanılmış hakların korunması” geçerlidir. Yatışlı kurumlarda, bakım derecelerine geçiş aşaması esnasında, muhtemelen artan fark tutarı, bir uyarlama durumuna ulaşılana kadar bakım sigortasından ödenir.

Hizmetler

Bakıma ihtiyaç duyan insanlar prensip olarak, kendilerine kimin yardım edeceğine kendileri karar verir. Sadece arkadaşlar ve aile yardımcı oluyorsa maddi yardımdan faydalanılması gerekir. Bu durumda bakım sigortası belirlenmiş olan bakım derecesine uygun olarak her ay belirli bir bakım yardımını havale eder. Bir bakıcı görevlendirilirse, bu görevli, ilgili ayni ödeme miktarını bakım sigortasından tahsil edebilir. Bakım parası alan bakıma muhtaç kişilerin (bakım derecesine göre) yılda 2 veya 4 kez düzenli olarak kendi evlerinde profesyonel bir danışmanlık hizmeti almaları gerekir. Danışmanlık hizmeti, bakım kalitesini güvence altına almalı ve yardım ve pratik destek sağlamalıdır. Masraflar bakım sigortası tarafından karşılanır. Danışmanlık hizmeti alınmadığında bakım parası azaltılabilir ve tekrarlanması durumunda tümüyle iptal edilebilir. Bakıma muhtaç olan kişiler; aile üyeleri, arkadaşlar, komşular (maddi yardım) ve bakım hizmeti kuruluşlarından (ayni yardım) birlikte yardım alma imkanına (bileşik hizmet) tabii ki sahiptir.

 

Hizmetlere genel bakış:

HizmetPG 1PG 2PG 3PG 4PG 5
Maddi yardım Ayakta (özel)-316 € 545 € 728 € 901 € 
Ayni yardım ayakta (bakım hizmeti)-689 € 1,298 € 1,612 € 1,995 € 
Yatarak (bakımevi)
(Bilgi broşürü 11)
125 € 770 € 1,262 € 1,775 € 2,005 € 
Yük hafifletme desteği
(Bilgi broşürü 4)
125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 
Yaşama alanının uyarlanması
(Bilgi broşürü 16)
4,000 € 4,000 € 4,000 € 4,000 € 4,000 € 
Kısa süreli bakım
(Bilgi broşürü 8)
-1,612 € 1,612 € 1,612 € 1,612 € 
Önleyici bakım
(Bilgi broşürü 8)
-1,612 € 1,612 € 1,612 € 1,612 € 
Günlük bakım
(Bilgi broşürü 9)
-689 € 1,298 € 1,612 € 1,995 € 
Bakım yardımcı araçları
(Bilgi broşürü 17)
40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 
Ev grubu ek ücreti
(Bilgi broşürü 29)
214 € 214 € 214 € 214 € 214 € 
Bakım danışmanlığıevetevet evetevet evet 
Evde danışmanlık hizmeti almaAltı ayda birAltı ayda birAltı ayda birAltı ayda birAltı ayda bir
Bakıcılar için bakım kurslarıevet evet evet evet evet

Hizmetlerin dönüştürülmesi

ödemenin % 40–™ını bakım ve yük hafifletme hizmetlerine dönüştürmek mümkündür. Bu durumda temel bakım yerine bakım hizmetleri ve evle ilgili yardımlardan faydalanılabilir. (Bkz. Bilgi broşürü No. 4)

Yatışlı kurumlarda katılım payı

Bir yatışlı kurumda ödenmesi gereken katılım payı, bakım derecesinden bağımsız olarak her bakımevi için sabit olarak belirlenir. Buna barınma, yemek ve yatırım masrafları eklenir (bkz. Bilgi broşürü No. 11).